Ενημερωτική Εκδήλωση της VODAFONE υπό την αιγίδα του ΣΒΘΚΕ για τις επιχειρήσεις του Βόλου

16.12.2016
Ενημερωτική Εκδήλωση της VODAFONE υπό την αιγίδα του ΣΒΘΚΕ για τις επιχειρήσεις του Βόλου
Ενημερωτική Εκδήλωση της VODAFONE υπό την αιγίδα του ΣΒΘΚΕ για τις επιχειρήσεις του Βόλου
Ενημερωτική Εκδήλωση της VODAFONE υπό την αιγίδα του ΣΒΘΚΕ για τις επιχειρήσεις του Βόλου
Ενημερωτική Εκδήλωση της VODAFONE υπό την αιγίδα του ΣΒΘΚΕ για τις επιχειρήσεις του Βόλου

Την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Νέες Τεχνολογίες για την ενίσχυση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων» στο Ξενοδοχείο Ξενία στο Βόλο. Την εκδήλωση διοργάνωσε η VODAFONE υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος με σκοπό να ενημερωθούν οι επιχειρήσεις της περιοχής για την επένδυση που πραγματοποιεί η εταιρεία και αφορά στην εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών μέσα από το οποίο θα μπορεί να παρέχει στους εταιρικούς της πελάτες, αλλά και σε όσες επιχειρήσεις το επιθυμούν, υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής υψηλής ποιότητας, που τις καθιστούν πιο παραγωγικές και συμβάλλουν στην μείωση του λειτουργικού τους κόστους.

Εκ μέρους της Διοίκησης του Συνδέσμου, στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Ταμίας Δ.Σ. κ. Εμμ. Ευσταθίου και τα Μέλη του Δ.Σ. κα Ιωάννα Κιντά και κ. Κων/νος Κουρκούμπας, ενώ την εκδήλωση χαιρέτισε το Μέλος του Δ.Σ. κ. Αριστομένης Εφραιμίδης, ο οποίος αφού καλωσόρισε του παρευρισκόμενους, μεταξύ άλλων ανέφερε τα εξής:

«Η εκδήλωση τέθηκε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου, γιατί διαπραγματεύεται ένα θέμα κρίσιμο και σημαντικό, όπως είναι οι εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στην υπηρεσία της ψηφιακής οικονομίας και των επιχειρήσεων.

Ένα ζήτημα που έχει άμεση σχέση με την ενίσχυση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, την υποστήριξη των προσπαθειών ανάπτυξης της εξωστρέφειας τους και την ισχυροποίηση της ανταγωνιστικής λειτουργίας τους στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, καθώς η διείσδυση, η ποιότητα και βέβαια το κόστος της ψηφιακής τεχνολογίας είναι παράγοντες που επηρεάζουν καθοριστικά την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων.

Οι εφαρμογές των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, εκτός από την εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών επικοινωνίας όλων μας, αναφέρεται και αφορά μια ευρεία κατηγορία υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά είναι η διαχείριση των πρώτων υλών και των αποθεμάτων, η ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ προμηθευτών και πελατών, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, η μείωση του κόστους σε έντυπα και αποθηκευτικούς χώρους κ.α.

Οι επενδύσεις στις σύγχρονες ψηφιακές υποδομές, όπως αυτές που υλοποιεί στην περιοχή μας η Vodafone, ευθυγραμμίζονται με την εκπορευόμενη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη και την επέκταση των δικτύων υπερ-υψηλών ταχυτήτων που θα μπορούν να ανταποκριθούν στον εκσυγχρονισμό των υποδομών για την κάλυψη των αναγκών της νέας ψηφιακής οικονομίας.

Σύμφωνα με επεξεργασμένα στοιχεία της Eurostat για το 2014, που δόθηκαν στη δημοσιότητα στα τέλη Νοεμβρίου 2016, για 16 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών φαίνεται να αποτελούν, ένα τομέα μείζονος σημασίας.

Έχει αποδειχθεί ότι η συνεισφορά αυτού του τομέα δραστηριότητας στη διαμόρφωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος τους ανέρχεται κατά μέσο όρο σε ποσοστό 4,04%, με την Ελλάδα να συμμετέχει με το μικρότερο ποσοστό, μόλις 1,84%.

Σύμφωνα μάλιστα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Τομέας των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, έχει υψηλή συμμετοχή και συμβάλλει σε ποσοστό που αγγίζει το 50% στην αύξηση της παραγωγικότητας και των υπόλοιπων τομέων της οικονομίας στην Ευρώπη.

Σήμερα στη χώρα, οι τηλεπικοινωνίες στηρίζονται ακόμη στο παλιό δίκτυο χαλκού, το οποίο ασφαλώς και έχει εξαντλήσει τις δυνατότητές του και προφανώς δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της ψηφιακής οικονομίας.

Οι ελληνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις, ως καταναλωτές, επιβάλλεται να αποκτήσουν τη δυνατότητα συμμετοχής στη ψηφιακή εποχή, αξιοποιώντας τα δίκτυα νέας γενιάς, ισότιμα με τόσο με τους ευρωπαίους όσο και με τους διεθνείς ανταγωνιστές τους σε όλα τα επίπεδα, για να μπορούν να ανταποκριθούν στις αξιώσεις και στις απαιτήσεις της ψηφιακής πρόκλησης.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις, θα πρέπει να μπορούν να αναπτύσσουν συνέργειες μεταξύ τους καθώς αρκετά μεγάλος αριθμός αυτών αποτελεί ή μπορεί να αποτελέσει αξιόλογο προμηθευτή του κλάδου των τηλεπικοινωνιών.

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις σύγχρονων ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται και καινοτομούν στην παραγωγή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή και λογισμικού για την εγχώρια αγορά.

Και μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις οι συνεργασίες αυτές μεταξύ των μεταποιητικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τεχνολογιών και πληροφορικής, αποτελούν όχημα για την επέκταση των δραστηριοτήτων τους αυτών και στο εξωτερικό.

Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, υποστηρίζουν τα αναδυόμενα επιχειρηματικά και οικονομικά πρότυπα, καθώς και τη βελτίωση των υφιστάμενων. Δίνουν προοπτική σε μια σειρά μεγάλων οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων που σχετίζονται με τη καλυτέρευση του επιπέδου ζωής.

Τα δίκτυα των οπτικών ινών, τα δίκτυα νέας γενιάς, εξασφαλίζουν την πρόσβαση στην πληροφορία, την γρήγορη και εύκολη επικοινωνία, κινητοποιούν την καινοτομία, υποβοηθούν τις εφαρμογές στην υγεία, συνεργούν στην εκπαίδευση, συνεισφέρουν στην ασφάλεια, στηρίζουν την επιχειρηματικότητα, συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, συμμετέχουν στην προστασία του περιβάλλοντος, δημιουργούν νέες βιώσιμες θέσεις εργασίας.

Εκτίμησή μας είναι ότι θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες για να ξεφύγουμε από τη ζώνη των χαμηλών ταχυτήτων, τόσο ως επιχειρηματίες όσο και ως πολίτες.»

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης η Γενική Διευθύντρια του Συνδέσμου κα Φρ. Δαγλαρίδου, καθώς και τα μέλη του στελεχιακού δυναμικού κα Χρ. Ζαρμπούνη, κ. Βασ. Ζυγούρας και κ. Βαγγ. Τζαμπάζης.

Φωτογραφίες από την Εκδήλωση

[gallery link="file" ids="5687,5688,5689"]
A-
A
A+
Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι η πρακτική ενσωμάτωσης για την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού από άτομα με σωματικές αναπηρίες, καταστάσεις αναπηρίας και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Όταν οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά, γενικά όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.