3o Συμπόσιο Management

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ 3ο ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ MANAGEMENT ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Το Ετήσιο Συμπόσιο Επιχειρηματικού Management, που διοργανώνει ο Σύνδεσμος από το 2005, έχει αρχίσει και προσλαμβάνει τα χαρακτηριστικά θεσμού, ο οποίος επιδιώκει να τηρεί την επιχειρηματική κοινότητα ενήμερη για την ποιότητα και την έκταση των αλλαγών, που επέρχονται στις επιχειρησιακές λειτουργίες.

Μετά τα δυο πρώτα επιτυχημένα εγχειρήματα, που έγιναν στη Λίμνη Πλαστήρα και στο Καρπενήσι, το 3ο Ετήσιο Επιχειρηματικό Συμπόσιο Management Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην Αράχοβα, στο ξενοδοχείοANEMOLIA” στις 8 Δεκεμβρίου 2007, ημέρα Σάββατο, με τους επιχειρηματίες και τα υψηλόβαθμα στελέχη των επιχειρήσεων – μελών του Συνδέσμου που συμμετείχαν σ’ αυτό να έχουν μία υψηλού επιπέδου επιμόρφωση σε κρίσιμα ζητήματα, που αφορούν σε εξελίξεις στην οργάνωση και την διοίκηση των επιχειρήσεων.

Κεντρικός εισηγητής του Συμποσίου ήταν ο κ. Νικόλαος Εμπέογλου, Διευθύνων Σύμβουλος του ALBA (Athens Laboratory of Business Admimistration), ο οποίος με τη τρίτη συνεχόμενη συμμετοχή του, ολοκλήρωσε το τρίπτυχο του επιχειρηματικού management, εστιάζοντας στις κρίσιμες πτυχές της εταιρικής κουλτούρας.

Τον Κεντρικό εισηγητή του Συμποσίου, προλόγισαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου κ. Ευριπίδης Ευλογημένος και ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Απόστολος Παπαδούλης, οι οποίοι εξήραν την προσωπικότητα και τις πλούσιες γνώσεις του.

Ακολούθως, ο κ. Παπαδούλης αναφέρθηκε στη φιλοδοξία του Συνδέσμου το Επιχειρηματικό Συμπόσιο Management να έχει κάθε χρόνο όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή επιχειρηματιών και των στελεχών τους, ώστε κάθε χρόνο να διευρύνεται ο κύκλος της αξιοποίησης της νέας γνώσης και των νέων εργαλείων του Management στις επιχειρήσεις.

Οι εργασίες του Συμποσίου διεξήχθησαν σε μία ευχάριστη και ελεύθερη κατάσταση περιβάλλοντος επιμόρφωσης και επικοινωνίας, με όλους τους συμμετέχοντες να έχουν να εκφράζουν με άνεση τις απόψεις και τις εμπειρίες τους.

Η προσεκτικά επιλεγμένη και ενδιαφέρουσα θεματολογία του Συμποσίου, κάλυψε τις ενότητες:

Εταιρική Κουλτούρα: Τι θα πει “Εταιρική Κουλτούρα”;  Υπάρχει επιχείρηση ή  οργανισμός χωρίς εταιρική κουλτούρα;  Πως διαμορφώνεται (και, συνεπώς, πως μπορεί να μεταβληθεί);

Εταιρική Κουλτούρα, Οργανωτική Δομή και Ιεραρχία: Η σημασία του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται αποφάσεις και δίδονται εντολές, μέσα στην επιχείρηση ή τον οργανισμό, για την διαμόρφωση της κουλτούρας του: υπάρχει “σωστός” τρόπος λήψεως αποφάσεως και αναθέσεως εντολών;  Οργανωτική δομή και ιεραρχία μέσα στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς: το αποτέλεσμα του τρόπου, με τον οποίο δίνονται οι εντολές.

Εταιρική Κουλτούρα & Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.): Ποια είναι η αποστολή του Δ.Σ., αν δεν είναι απλώς και μόνον συμβουλευτική επιτροπή για τον επικεφαλής του οργανισμού;  Γιατί χρειάζεται να υπάρχει πάντοτε, έστω και χωρίς το όνομα αυτό, ακόμα και σε επιχειρήσεις / οργανισμούς, όπου δεν προβλέπεται από την νομική μορφή τους;

Εταιρική Κουλτούρα, Καινοτομία & Διαρκείς Βελτιώσεις: Πως μπορεί να καλλιεργηθεί μέσα στην επιχείρηση / οργανισμό η κατ’ αρχήν ευμενής προδιάθεση απέναντι στις διαρκείς βελτιώσεις;  Από την Μελέτη Εργασίας στους Κύκλους Ποιότητας.  Ποιες είναι οι βασικές γνώσεις που θα έπρεπε να έχουν όλοι οι εργαζόμενοι για να συμβάλουν ουσιαστικά στον σχεδιασμό και την τελική εφαρμογή συνεχών βελτιώσεων;  Η μεθοδολογία της Μελέτης Μεθόδων.

Εταιρική Κουλτούρα, Επιχειρηματική Ηθική & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Τι θα πει “Επιχειρηματική Ηθική”;  Υπάρχει «ηθική των επιχειρηματιών» διαφορετική από την ατομική ηθική του καθενός μας;  Ποια είναι τα ηθικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά όλοι οι ηγέτες (και όχι μόνον οι επιχειρηματίες αλλά και τα επιχειρηματικά στελέχη, που και αυτοί βεβαίως είναι ηγέτες) και όχι οι «απλοί άνθρωποι»; Τι θα πει «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη»; Γιατί τα θέματα Επιχειρηματική Ηθικής και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης μας απασχολούν τόσο πολύ στις σύγχρονες κοινωνίες;

Το Επίσημο Δείπνο

Το Πρόγραμμα του Συμποσίου περιελάμβανε μετά τον πέρας των εργασιών, την παράθεση Επίσημου Δείπνου στους συμμετέχοντες, το βράδυ της ίδιας ημέρας

Στην διάρκεια του Δείπνου δόθηκε η ευκαιρία στους παρευρισκόμενους να γνωριστούν καλύτερα και να διασκεδάσουν με την συνοδεία πολύ καλής μουσικής.

Φωτογραφίες Συμποσίου

3_symposio_1

3_symposio_2

A-
A
A+
Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι η πρακτική ενσωμάτωσης για την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού από άτομα με σωματικές αναπηρίες, καταστάσεις αναπηρίας και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Όταν οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά, γενικά όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.