ΑΕΔΕΠ

Νέα Δράση «Ενίσχυση εξωστρέφειας επιχειρήσεων μέσω δράσεων προβολής και δικτύωσης» του Προγράμματος ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027
Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024

Νέα Δράση «Ενίσχυση εξωστρέφειας επιχειρήσεων μέσω δράσεων προβολής και δικτύωσης» του Προγράμματος ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027

Δράση 2 «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»
Τρίτη 2 Απριλίου 2024

Δράση 2 «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Δράση 1 «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων»
Τρίτη 2 Απριλίου 2024

Δράση 1 «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων»

Δράση 2 «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»
Σάββατο 29 Απριλίου 2023

Δράση 2 «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»

Δράση 1«Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ»
Σάββατο 29 Απριλίου 2023

Δράση 1«Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Δράση 3 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ»
Σάββατο 29 Απριλίου 2023

Δράση 3 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ»

Δράση 2 «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»
Σάββατο 29 Απριλίου 2023

Δράση 2 «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Δράση 1 «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»
Σάββατο 29 Απριλίου 2023

Δράση 1 «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

A-
A
A+
Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι η πρακτική ενσωμάτωσης για την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού από άτομα με σωματικές αναπηρίες, καταστάσεις αναπηρίας και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Όταν οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά, γενικά όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.