Ανάλυση αποτελεσμάτων Ισολογισμών 2009-2010

Ανάλυση αποτελεσμάτων Ισολογισμών 2009-2010

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η συνεχιζόμενη κρίση της ελληνικής οικονομίας μεταφέρει με έντονο τρόπο τις αρνητικές της επιπτώσεις στην εγχώρια παραγωγική κοινότητα διαμορφώνοντας ανάλογα και τα οικονομικά της αποτελέσματα. Στα οικονομικά αποτελέσματα των βιομηχανιών της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδος, για το 2010, η εικόνα που αποτυπώνεται αποσαφηνίζει αυτή την κατάσταση, και έρχεται ως συνέχεια να επιβεβαιώσει τις δυσμενείς τάσεις, που προκύπτουν από τις κυλιόμενες έρευνες, που πραγματοποιεί κάθε εξάμηνο, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος. Τα στοιχεία, που προκύπτουν από την ανάλυση των οικονομικών Ισολογισμών, 300 μεταποιητικών μονάδων, 169 της Θεσσαλίας και 131 της Στερεάς, δημιουργούν έντονο προβληματισμό για την συνέχεια των επιχειρήσεων.

  Διαβάστε ολόκληρη την έρευνα. (pdf)
A-
A
A+
Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι η πρακτική ενσωμάτωσης για την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού από άτομα με σωματικές αναπηρίες, καταστάσεις αναπηρίας και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Όταν οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά, γενικά όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.