Ανάλυση αποτελεσμάτων Ισολογισμών 2010-2011

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Βιομηχανίας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος

(Ισολογισμοί 2011)

Η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση και η ένταση που την διακρίνει αποτυπώνεται πλήρως στα οικονομικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων, που κατεγράφησαν στους Ισολογισμούς τους χρήσης 2011. Η εικόνα που αποκομίζεται από την ανάλυση των στοιχείων είναι απολύτως συμβατά με τα συμπεράσματα, που αναδεικνύουν οι κυλιόμενες έρευνες, που πραγματοποιεί ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος, μεταξύ των μελών του, και υπογραμμίζουν τα σοβαρά, πλέον, αδιέξοδα, που αντιμετωπίζει η επιχειρηματική κοινότητα της γεωγραφικής περιοχής ευθύνης του.

Το δείγμα αποτελείται από 303 επιχειρήσεις και κατανέμεται γεωγραφικά ως εξής:

  Κατεβάστε ολόκληρη την έρευνα. (pdf)
A-
A
A+
Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι η πρακτική ενσωμάτωσης για την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού από άτομα με σωματικές αναπηρίες, καταστάσεις αναπηρίας και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Όταν οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά, γενικά όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.