Ανάλυση αποτελεσμάτων Ισολογισμών 2012-2013

Η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση και η ένταση που την διακρίνει αποτυπώνεται πλήρως στα οικονομικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων, που κατεγράφησαν στους Ισολογισμούς τους χρήσης 2013. Η εικόνα που αποκομίζεται από την ανάλυση των στοιχείων είναι απολύτως συμβατή με τα συμπεράσματα, που αναδεικνύουν οι κυλιόμενες έρευνες, που πραγματοποιεί ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος, μεταξύ των μελών του, και υπογραμμίζουν τα σοβαρά, αδιέξοδα, που αντιμετωπίζει η επιχειρηματική κοινότητα της γεωγραφικής περιοχής ευθύνης του.

Σύμφωνα με τα εξαχθέντα αποτελέσματα παρατηρείται για δεύτερη χρονιά μείωση στο ενεργητικό των επιχειρήσεων του δείγματος, γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην σοβαρή υποχώρηση του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού, που με την σειρά του επηρεάζεται αρνητικά από τα επιμέρους μεγέθη «Απαιτήσεις» και «Αποθέματα».

Κατεβάστε ολόκληρη την έρευνα. (pdf)

A-
A
A+
Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι η πρακτική ενσωμάτωσης για την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού από άτομα με σωματικές αναπηρίες, καταστάσεις αναπηρίας και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Όταν οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά, γενικά όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.