Δίκτυο Enterprise Europe Network

Το Enterprise Europe Network είναι το μεγαλύτερο δίκτυο επιχειρηματικής υποστήριξης στον κόσμο. Αποτελείται από περισσότερους από 450 συνεργαζόμενους οργανισμούς, 3.000 εξειδικευμένα στελέχη και 17 ομάδες εμπειρογνωμόνων σε αντίστοιχους επιχειρηματικούς τομείς.

Το έτος 2023 το Δίκτυο συμπλήρωσε 15 χρόνια λειτουργίας, έχοντας βοηθήσει 4,2 εκατομμύρια επιχειρήσεις να καινοτομήσουν και να αναπτυχθούν διεθνώς ενώ 475.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν εμπιστευτεί μέχρι σήμερα τις εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες του.

Κάθε μέρα, περισσότερες από 500 επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο λαμβάνουν εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπαίδευση από τους συμβούλους του Δικτύου. Δείτε το infographic εδώ.Enterprise Europe Network Ηellas

Ο ελληνικός κόμβος του Enterprise Europe Network, είναι ένα δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης. Αποτελείται από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στον χώρο της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.

Στο Enterprise Europe Network Hellas συμμετέχουν 16 οργανισμοί κατανεμημένοι σε όλη την ελληνική επικράτεια, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους τομείς της καινοτομίας, της μεταφοράς τεχνολογίας και της διεθνούς συνεργασίας.

Τα μέλη του Enterprise Europe Network είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε την επιχείρησή σας:

• να εξοικειωθεί με τη νομοθεσία, τις πολιτικές της ΕΕ και να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες που προσφέρει η Ενιαία Αγορά
• να προσαρμόσει ψηφιακές λύσεις στις επιχειρηματικές ανάγκες της
• να ενισχύσει το καινοτομικό δυναμικό της, να αναπτυχθεί και να δημιουργήσει μοναδικά προϊόντα
• να συνδεθεί με κατάλληλους επιχειρηματικούς εταίρους και να προωθήσει νέες τεχνολογίες σε παγκόσμια κλίμακα
• να αναπτύξει επιχειρηματική ευελιξία και ανθεκτικότητα στις μελλοντικές προκλήσεις
• να αναζητήσει νέες εμπορικές ευκαιρίες στις διεθνείς αγορές
• να εντοπίσει πηγές χρηματοδότησης και να προσελκύσει επενδυτικό ενδιαφέρον
• να αξιοποιήσει ευκαιρίες χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά προγράμματα


Επισκεφθείτε τον ιστότοπο της κοινοπραξίας Enterprise Europe Network Hellas
https://een.gr

Δείτε ιστορίες επιτυχίας της ελληνικής κοινοπραξίας
https://www.een.gr/el/istories-epityhias

Δείτε ιστορίες επιτυχίας του Enterprise Europe Network
https://een.ec.europa.eu/success-stories

 

Χρηματοδότηση του Δικτύου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε το Enterprise Europe Network το 2008. Χρηματοδοτείται μέσω του Προγράμματος της Ενιαίας Αγοράς (SMP) και υλοποιείται από τον Εκτελεστικό Οργανισμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (EISMEA).

 

ΣΒΘΣΕ/Enterprise Europe Network Hellas

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος (ΣΒΘΣΕ) συμμετέχει, από την 1η Ιανουαρίου 2008, στο δίκτυο επιχειρηματικής υποστήριξης Enterprise Europe Network Hellas, μέλος του Enterprise Europe Network, του μεγαλύτερου παγκοσμίως δικτύου  επιχειρηματικής υποστήριξης  για καινοτόμες και εξωστρεφείς επιχειρήσεις.

Η συμμετοχή του Συνδέσμου αποτελεί τη συνέχεια της επί 18 χρόνια επιτυχημένης φιλοξενίας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πληροφοριών GR162 (1989-2007). Στόχος της συμμετοχής  είναι η συνεχής υποστήριξη των επιχειρήσεων των Περιφερειών της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας, για την αποτελεσματική τους πλοήγηση στις δυσκολίες της Παγκοσμιοποίησης και της Ενιαίας Αγοράς.

Η συνεργασία του Συνδέσμου με τις  ΜμΕ της περιοχής ευθύνης του και η εδραιωμένη θέση του στο τοπικό και περιφερειακό οικοσύστημα υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, τον καθιστούν αξιόπιστη  πηγή τροφοδότησης των απόψεων των ελληνικών επιχειρήσεων προς την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χάραξη σχετικών πολιτικών.


Υπηρεσίες

Πρόσβαση σε νέες αγορές – Εξωστρέφεια
 • Διαμεσολάβηση για επιχειρηματικές & τεχνολογικές συνεργασίες
 • Επιχειρηματικές αποστολές & εκδηλώσεις επιχειρηματικών συναντήσεων
 • Τεχνολογικές-επιχειρηματικές διαγνώσεις
 • Καθοδήγηση για ρυθμιστικά θέματα νέων αγορών

Πρόσβαση σε χρηματοδότηση
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για Κοινοτική & Εθνική χρηματοδότηση
 • Εντοπισμός αναγκών επιχειρήσεων σε θέματα Ε&ΤΑ
 • Εξεύρεση συνεργατών για συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα

Ενημέρωση για Ευρωπαϊκές Πολιτικές
 • Ενημέρωση για την “Ευρωπαϊκή Πολιτική για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις” (Small Business Act)
 • Διαβουλεύσεις για θέματα μικρομεσαίων επιχειρήσεων
 • Εκστρατείες ενημέρωσης σε θέματα Υγείας – Ασφάλειας στην εργασία

Μεταφορά τεχνολογίας & διαχείρισης καινοτομίας
 • Διαχείριση καινοτομίας & συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων
 • Ενημέρωση για προγράμματα και ευκαιρίες μεταφοράς τεχνολογίας
 • Καθοδήγηση σε θέματα στρατηγικής καινοτομίας


Επικοινωνία


Enterprise Europe Network – Hellas
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4
38221 ΒΟΛΟΣ
Τηλ. 24210 28111


Γεωργία Φράγκου, Υποδιευθύντρια, Υπεύθυνη ΣΒΘΣΕ/Enterprise Europe Network
Ε-mail: yfragkou@sbtse.gr

Χριστίνα - Ελένη Ζαρμπούνη, Υπεύθυνη Εταιρικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας
Ε-mail: kzarmpouni@sbtse.gr

Βασίλειος Ζυγούρας, Υπεύθυνος Μηχανοργάνωσης, Εκπαίδευσης και Ποιότητας
Ε-mail: vzygouras@sbtse.gr

A-
A
A+
Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι η πρακτική ενσωμάτωσης για την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού από άτομα με σωματικές αναπηρίες, καταστάσεις αναπηρίας και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Όταν οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά, γενικά όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.