ΔΟΝΤΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

ΔΟΝΤΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

(ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤ/ΡΓΙΑ ΑΕΒΕ)

Γεννήθηκε στο Κερατσίνι Αττικής. Ομιλεί την Αγγλική και την Ιταλική γλώσσα. Από το 1985 εργάζεται στον ΟΜΙΛΟ της ΕΠΙΛΕΚΤΟΥ. Είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ, ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ, SELECTED VOLT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ AE, ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

Είναι επίσης: Μέλος στο Δ.Σ. & Αναπληρωτής Πρόεδρος του Μεταποιητικού τμήματος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών «ΕΒΕΑ», Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων Κλωστοϋφαντουργών «ΣΕΒΚ», Ιδρυτικό μέλος και Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της «Ελληνική Παραγωγή - Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη», Μέλος Γενικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών «ΣΕΒ», Μέλος Δ.Σ. & Γενικός γραμματέας της Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας «ΕΒΙΚΕΝ», Μέλος Δ.Σ. του Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά «ΣΠΕΦ», Μέλος Δ.Σ. & Γενικός γραμματέας της «EUCOTTON» European Cotton Aliance, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος «ΣΒΘΣΕ». Συμμετείχε στο ΔΣ του ΣΕΒ 2010-2014. Συμμετείχε στο ΔΣ του ICC ΕΛΛΑΣ 1998-2004 2010-2016.

Συμμετείχε στο ΔΣ του ΕΒΕΒοιωτίας 1998-2006. Συμμετέχει στη Διοίκηση του Συνδέσμου ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου από το 2004 έως το 2010, ως Πρόεδρος από το 2010 έως το 2016 και στη συνέχεια ως Αντιπρόεδρος από τον Μάιο του 2016. Τον Ιούνιο του 2022 επανεκλέχθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΒΘΣΕ, και πάλι με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου.

A-
A
A+
Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι η πρακτική ενσωμάτωσης για την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού από άτομα με σωματικές αναπηρίες, καταστάσεις αναπηρίας και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Όταν οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά, γενικά όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.