Δράση κατάρτισης και απασχόλησης του ΣΕΒ για νέα στελέχη εξαγωγών

02.02.2024
Δράση κατάρτισης και απασχόλησης του ΣΕΒ για νέα στελέχη εξαγωγών


O ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών υλοποιεί την πρωτοβουλία Skills4Jobs για Στελέχη Εξαγωγών, η οποία περιλαμβάνει:

Ανάπτυξη τεχνικών και ήπιων δεξιοτήτων, με ένα πρόγραμμα πρακτικής και θεωρητικής κατάρτισης 112 διδακτικών ωρών, το οποίο σχεδιάστηκε σε συνεργασία με την Ελληνοαμερικανική Ένωση, κατόπιν έρευνας του ΣΕΒ σε εξαγωγικές επιχειρήσεις-μέλη του. Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΒ και θα παρουσιαστούν επιτυχημένες εξαγωγικές πρακτικές.

Συμβουλευτική & Mentoring.

Εκπόνηση ενός Export Strategy Plan για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, το οποίο θα αξιολογηθεί από στελέχη επιχειρήσεων.

Ευκαιρίες απασχόλησης διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών σε εξαγωγικές επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΒ, σε συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα.

Το «Skills4Jobs για Στελέχη Εξαγωγών» απευθύνεται σε άτομα σε όλη την Ελλάδα με μικρή ή χωρίς προϋπηρεσία στον τομέα των εξαγωγών, που έχουν αποφοιτήσει από Τμήματα Ανώτατης Εκπαίδευσης Οικονομικών, Νομικών ή Πολιτικών Επιστημών (ενδεικτικά αναφέρονται Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Marketing, Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές, Νομική, Πολιτικές Επιστήμες κ.α.) και γνωρίζουν άριστα την αγγλική γλώσσα.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, αλλά και να αναζητήσουν ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε μία από τις σύγχρονες και οργανωμένες εξαγωγικές επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΒ.

Υποβολή αιτήσεων: έως τις 14/02/2024.

Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορείτε να βρείτε εδώ.

A-
A
A+
Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι η πρακτική ενσωμάτωσης για την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού από άτομα με σωματικές αναπηρίες, καταστάσεις αναπηρίας και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Όταν οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά, γενικά όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.