Δράσεις Εξωστρέφειας 2011

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ


22, 28, 29, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011: Η ΑΕΔΕΠ σε συνεργασία με το τμήμα Σ.Β.Θ.Κ.Ε/Enterprise Europe Network-Hellas συνδιοργάνωσαν ενημερωτικές εκδηλώσεις προβολής του προγράμματος «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων’ στα Επιμελητήρια Τρικάλων, Μαγνησίας, Λάρισας και Καρδίτσας αντίστοιχα. Στην διοργάνωση των ημερίδων συμμετείχαν η Υπεύθυνη Τμήματος Σ.Β.Θ.Κ.Ε/Enterprise Europe Network-Hellas κ. Στέλλα Βαϊνά και η Υπεύθυνη Πληροφόρησης του Τμήματος Σ.Β.Θ.Κ.Ε/Enterprise Europe Network-Hellas κ. Γιόλα Φράγκου.

ekdilwseis_2011_1

ekdilwseis_2011_2


11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011: Το τμήμα Σ.Β.Θ.Κ.Ε/Enterprise Europe Network-Hellas διοργάνωσε στρογγυλό τραπέζι με τη συμμετοχή δέκα επιχειρηματιών στα γραφεία του Συνδέσμου, σχετικά με τους Μηχανισμούς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ): βοηθώντας τους καταναλωτές να αποζημιωθούν’ στο πλαίσιο της Πρωτοβουλία “SME Panels –Επικοινωνία με τις Επιχειρήσεις ”. Στη συνάντηση συμμετείχαν η Υπεύθυνη Τμήματος Σ.Β.Θ.Κ.Ε/Enterprise Europe Network-Hellas κ. Στέλλα Βαϊνά και η Υπεύθυνη Πληροφόρησης του Τμήματος Σ.Β.Θ.Κ.Ε/Enterprise Europe Network-Hellas κ. Γιόλα Φράγκου.

ekdilwseis_2011_3


12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011: Η ΑΕΔΕΠ σε συνεργασία με το τμήμα Σ.Β.Θ.Κ.Ε/Enterprise Europe Network-Hellas διοργάνωσαν ενημερωτική εκδήλωση προβολής του προγράμματος “Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα” στο Βόλο, στο Συνεδριακό Κέντρο Forum. Στην διοργάνωση της ημερίδας συμμετείχαν η Υπεύθυνη Τμήματος Σ.Β.Θ.Κ.Ε/Enterprise Europe Network-Hellas κα Στέλλα Βαϊνά και η Υπεύθυνη Πληροφόρησης του Τμήματος Σ.Β.Θ.Κ.Ε/Enterprise Europe Network-Hellas κ. Γιόλα Φράγκου.

ekdilwseis_2011_4

ekdilwseis_2011_5


10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011: Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος, μέλος του Enterprise Europe Network – Hellas, διοργάνωσε εκδήλωση στο Βόλο, με κεντρικό θέμα «Νέες Πολιτικές Ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας». Ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο κ. Πετράκος Γεώργιος, Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ο κ. Φούρλας Αλέξανδρος, Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος κ. Ευριπίδης Δοντάς ενώ τον συντονισμό της εκδήλωσης έκανε ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος κ. Απόστολος Παπαδούλης. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος, κ. Νικόλαος Τσαούτος καθώς και εκπρόσωποι των επιχειρήσεων μελών του Συνδέσμου.

 20, 24, 25, 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011: Η ΑΕΔΕΠ σε συνεργασία με τμήμα Σ.Β.Θ.Κ.Ε/Enterprise Europe Network-Hellas διοργάνωσαν ενημερωτικές εκδηλώσεις προβολής του προγράμματος “Εναλλακτικός Τουρισμός” στις πόλεις Καρδίτσα, Βόλο, Τρίκαλα και Λάρισα αντίστοιχα, σε συνεργασία με τα τοπικά Επιμελητήρια. Στην διοργάνωση των ημερίδων συμμετείχαν η Υπεύθυνη Τμήματος Σ.Β.Θ.Κ.Ε/ Enterprise Europe Network-Hellas κ. Στέλλα Βαϊνά και η Υπεύθυνη Πληροφόρησης του Τμήματος Σ.Β.Θ.Κ.Ε/Enterprise Europe Network-Hellas κ. Γιόλα Φράγκου.

 ekdilwseis_2011_8

ekdilwseis_2011_9

ekdilwseis_2011_10

ekdilwseis_2011_11


ΥΠΟΔΟΧΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ


16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011: Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου εκδήλωση για την υποδοχή των νέων μελών που ενεγράφησαν ως μέλη του το έτος 2011.

 ekdilwseis_2011_12

ekdilwseis_2011_13


20, 21, 22 Δεκεμβρίου 2011: Η ΑΕΔΕΠ σε συνεργασία με τμήμα Σ.Β.Θ.Κ.Ε/Enterprise Europe Network-Hellas διοργάνωσαν ενημερωτικές εκδηλώσεις προβολής του προγράμματος «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης, καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων ΕΣΠΑ 2007-2013, στις πόλεις Βόλο, Λάρισα και Τρίκαλα. Στην Λάρισα και τα Τρίκαλα οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με τα τοπικά Επιμελητήρια. Στην διοργάνωση των ημερίδων συμμετείχαν η Υπεύθυνη Τμήματος Σ.Β.Θ.Κ.Ε/ Enterprise Europe Network-Hellas κα Στέλλα Βαϊνά και η Υπεύθυνη Πληροφόρησης του Τμήματος Σ.Β.Θ.Κ.Ε/Enterprise Europe Network-Hellas κα Γιόλα Φράγκου.

A-
A
A+
Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι η πρακτική ενσωμάτωσης για την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού από άτομα με σωματικές αναπηρίες, καταστάσεις αναπηρίας και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Όταν οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά, γενικά όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.