Δράσεις Εξωστρέφειας 2015

Ενημερωτική Συνάντηση με τους εκπροσώπους των ενταγμένων έργων των προγραμμάτων «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών» και «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ», στο Βόλο, τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2015

Εκδήλωση, που οργανώθηκε από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Διαχειρίσεως Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Α.Ε.Δ.Ε.Π.) Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, Εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε., για ενημέρωση επί θεμάτων υλοποίησης των έργων

«Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών» και «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Βόλο, τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2015, και ώρα 18.30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Μαγνησίας (Δημητριάδος 176, Βόλος) και απευθυνόταν σε επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στα παραπάνω προγράμματα για παροχή οδηγιών, διευκρινίσεων και επίλυση αποριών σχετικές με την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων τους, με στόχο την επιτάχυνση και ομαλή, χωρίς προβλήματα, ολοκλήρωση αυτών.

ekdilwseis_2015_1


Ενημερωτική Συνάντηση με τους εκπροσώπους των ενταγμένων έργων των προγραμμάτων «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών» και «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

Εκδήλωση, που οργανώθηκε από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Διαχειρίσεως Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Α.Ε.Δ.Ε.Π.) Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, Εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε., για ενημέρωση επί θεμάτων υλοποίησης των έργων

«Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών» και «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα, την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015, και ώρα 18.30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Λάρισας (2ος όροφος, Παπακυριαζή 44, Λάρισα) και απευθυνόταν σε επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στα παραπάνω προγράμματα για παροχή οδηγιών, διευκρινίσεων και επίλυση αποριών σχετικές με την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων τους, με στόχο την επιτάχυνση και ομαλή, χωρίς προβλήματα, ολοκλήρωση αυτών.

ekdilwseis_2015_2


Ενημερωτική Συνάντηση με τους εκπροσώπους των ενταγμένων έργων των προγραμμάτων «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών» και «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

Εκδήλωση, που οργανώθηκε από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Διαχειρίσεως Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Α.Ε.Δ.Ε.Π.) Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, Εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε., για ενημέρωση επί θεμάτων υλοποίησης των έργων

«Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών» και «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στα Τρίκαλα, την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015, και ώρα 18.30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Τρικάλων (Βενιζέλου 1, Τρίκαλα) και απευθυνόταν σε επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στα παραπάνω προγράμματα για παροχή οδηγιών, διευκρινίσεων και επίλυση αποριών σχετικές με την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων τους, με στόχο την επιτάχυνση και ομαλή, χωρίς προβλήματα, ολοκλήρωση αυτών.

ekdilwseis_2015_3


Ενημερωτική Συνάντηση με τους εκπροσώπους των ενταγμένων έργων των προγραμμάτων «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών» και «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

Εκδήλωση, που οργανώθηκε από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Διαχειρίσεως Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Α.Ε.Δ.Ε.Π.) Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, Εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε., για ενημέρωση επί θεμάτων υλοποίησης των έργων

«Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών» και «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Καρδίτσα , την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015, και ώρα 18.30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Καρδίτσας (Ηρώων Πολυτεχνείου 3, Καρδίτσα)και απευθυνόταν σε επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στα παραπάνω προγράμματα για παροχή οδηγιών, διευκρινίσεων και επίλυση αποριών σχετικές με την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων τους, με στόχο την επιτάχυνση και ομαλή, χωρίς προβλήματα, ολοκλήρωση αυτών.

ekdilwseis_2015_4


Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και συντονιστής του Enterprise Europe Network - Hellas, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος, μέλος του Enterprise Europe Network- Hellas, διοργάνωσαν εκδήλωση ενημέρωσης με θέμα:

«ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 7 Μαΐου, στο Ξενοδοχείο DOMOTEL ΞΕΝΙΑ ΒΟΛΟΥ, από 18.00 – 21.30

Απευθύνθηκε σε:

• Τουριστικές Επιχειρήσεις και Φορείς

Στόχοι της εκδήλωσης:

• Να παρουσιαστούν οι νέες προκηρύξεις από το πρόγραμμα COSME που αφορούν στον τουρισμό • Να παρουσιαστούν προγράμματα έρευνας και καινοτομίας που αφορούν σε επιχειρήσεις του τουρισμού μέσα από το πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» • Να παρουσιαστεί η Στρατηγική Αδριατικής – Ιονίου για τα έτη 2014-2020, που έχει σαν πυλώνα τον αειφόρο τουρισμό (αφορά σε όλη την ελληνική επικράτεια) • Να παρουσιαστούν οι υπηρεσίες του Enterprise Europe Network-Hellas στις τοπικές επιχειρήσεις τουρισμού

ekdilwseis_2015_5

ekdilwseis_2015_6

ekdilwseis_2015_7


ΗΜΕΡΙΔΑ: «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΦΥΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», Βόλος

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος, το τμήμα ΣΒΘΚΕ/ Enterprise Europe Network-Hellas, το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διοργάνωσαν ημερίδα με θέμα ‘Ο Ρόλος των Συνεργατικών Σχηματισμών στην Ευφυή Εξειδίκευση και Ανάπτυξη’, στις 22 Μαΐου 2015 στην Αίθουσα Διαλέξεων του Μουσείου Πλινθοκεραμοποιίας στο Βόλο.

Η Ημερίδα διοργανώθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Ευφυής Πόλος Εξειδίκευσης και Ανάπτυξης Θεσσαλίας «Έρευνα, Καινοτομία, Στρατηγικές- ΕΠΕΑ-Θ» της Δράσης ΚΡΗΠΙΣ (ΕΣΠΑ 207-2013). Η ημερίδα είχε ως στόχο την παρουσίαση επιτυχημένων παραδειγμάτων συνεργατικών σχηματισμών (cluster) από την Ελλάδα και την Ευρώπη, την προβολή των εκκολαπτόμενων cluster της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στους τομείς αγροδιατροφής μετάλλου-μεταλλοκατασκευών και υγείας – ποιότητας ζωής, καθώς και τη σύνδεσή τους με τη Στρατηγική Ευφυούς Εξειδίκευσης. Τις εργασίες της ημερίδας παρακολούθησε ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΒΘΚΕ κ. Απ. Παπαδούλης. Κατά την διάρκεια της ημερίδας η Υπεύθυνη Πληροφόρησης του Τμήματος ΣΒΘΚΕ/Enterprise Europe Network-Hellas κα Γ. Φράγκου παρουσίασε την πορεία του Κλάδου του Μετάλλου, των Μεταλλοκατασκευών και των Μηχανημάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας – Το Cluster του μετάλλου.

ekdilwseis_2015_8


Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, συντονιστής του Enterprise Europe Network - Hellas, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος, μέλος του Enterprise Europe Network- Hellas και το Επιμελητήριο Καρδίτσας, διοργάνωσε εκδήλωση ενημέρωσης με θέμα:

«ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 25 Μαΐου, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Καρδίτσας (Ηρώων Πολυτεχνείου 3, Καρδίτσα), από 18.30 – 20.30

Σε ποιους απευθυνόταν:

• Τουριστικές Επιχειρήσεις και Φορείς

Στόχοι της εκδήλωσης:

• Να παρουσιαστούν οι νέες προκηρύξεις από το πρόγραμμα COSME που αφορούν στον τουρισμό. • Να παρουσιαστούν οι υπηρεσίες του Enterprise Europe Network-Hellas στις τοπικές επιχειρήσεις τουρισμού. • Να παρουσιαστούν τα προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων, για την πρόσληψη ωφελουμένων των δράσεων ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ.

ekdilwseis_2015_9

ekdilwseis_2015_10


Ενημερωτική εκδήλωση για τον Ορίζοντα 2020: ευκαιρίες χρηματοδότησης για τον κλάδο των τροφίμων»

Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015 DOMOTEL ΞΕΝΙΑ ΒΟΛΟΥ, 18.15

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος, μέλος του Δικτύου Enterprise Europe Network – Hellas, σε συνεργασία με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και συντονιστή του Enterprise Europe Network - Hellas, διοργάνωσαν ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Ορίζοντας 2020: ευκαιρίες χρηματοδότησης για τον κλάδο των τροφίμων».

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις του τομέα των τροφίμων μέσα από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Ορίζοντας 2020. Θα δοθούν επίσης χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και πληροφορίες για εύρεση εταίρων / αναζήτηση συνεργατών κυρίως στα ευρωπαϊκά έργα.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015, στο ξενοδοχείο DOMOTEL ΞΕΝΙΑ ΒΟΛΟΥ.

ekdilwseis_2015_11

ekdilwseis_2015_12


ΗΜΕΡΙΔΑ "Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας ως Εργαλεία Αξιοποίησης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων - Εξειδίκευση στο Πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων HORIZON 2020" Το Γραφείο Υποστήριξης Έρευνας και Αξιοποίησης Αποτελεσμάτων - Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το τμήμα Enterprise Europe Network –Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος, πραγματοποίησαν ημερίδα με θέμα "Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας ως Εργαλεία Αξιοποίησης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων - Εξειδίκευση στο Πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων HORIZON 2020", στο Βόλο στις 20 Οκτωβρίου 2015 στην Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Συγκροτήματος Τσαλαπάτα και ώρα 11:00- 14:00.

ekdilwseis_2015_13


ΗΜΕΡΙΔΑ Ορίζοντας 2020 – Παρουσίαση των νέων διετών προγραμμάτων 2016-2017 • Κοινωνική πρόκληση 2: «Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, θαλάσσια έρευνα και ναυτιλία, βιοοικονομία» • Θεματική προτεραιότητα «Νανοτεχνολογίες, προηγμένα υλικά & παραγωγή, Βιοτεχνολογία»

Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015 DOMOTEL ΞΕΝΙΑ ΒΟΛΟΥ

ekdilwseis_2015_14

A-
A
A+
Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι η πρακτική ενσωμάτωσης για την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού από άτομα με σωματικές αναπηρίες, καταστάσεις αναπηρίας και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Όταν οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά, γενικά όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.