Εκπαίδευση - Επιμόρφωση


Για την ενίσχυση ενός επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος με προοπτική και για την υποστήριξη του επιχειρηματικού έργου ο Σύνδεσμος αναλαμβάνει πρωτοβουλίες διοργάνωσης εκδηλώσεων εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού περιεχομένου που απευθύνεται στους επιχειρηματίες και το στελεχιακό τους δυναμικό.

Σε τακτά χρονικά διαστήματα διοργανώνονται εκπαιδευτικά σεμινάρια και ενημερωτικές ημερίδες σε θέματα Περιφερειακής Ανάπτυξης, Αγοράς Εργασίας και Εργασιακού Περιβάλλοντος, Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Πράσινης Οικονομίας, Χρηματοδοτήσεων και Επενδύσεων, Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Φορολογικής Πολιτικής.

Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι η διάχυση της ενημέρωσης προς τις επιχειρήσεις σε θέματα που αφορούν και επενεργούν στη λειτουργία τους.

Από το 2005, ο Σύνδεσμος καθιέρωσε τη διοργάνωση του Ετήσιου Επιχειρηματικού Συμποσίου Management-Ετήσιο Επιχειρηματικό Συμπόσιο Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος, το οποίο διοργανώνεται στο τέλος κάθε χρόνου, κατά τη διάρκεια του οποίου επιδιώκεται η ενημέρωση της Επιχειρηματικής Κοινότητας για την έκταση των αλλαγών που επέρχονται στις επιχειρησιακές λειτουργίες σε μια προσπάθεια ανάδειξης και προώθησης των νέων ιδεών, των επίκαιρων τάσεων και των σύγχρονων πρακτικών για την αντιμετώπιση κρίσιμων επιχειρηματικών θεμάτων.

Από το 2019 η συγκεκριμένη διοργάνωση μετονομάστηκε σε Ετήσια Επιχειρηματική Επιμορφωτική Συνάντηση Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος.

A-
A
A+
Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι η πρακτική ενσωμάτωσης για την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού από άτομα με σωματικές αναπηρίες, καταστάσεις αναπηρίας και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Όταν οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά, γενικά όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.