Εκπαιδευτικά Σεμινάρια 2022

23-24 Σεπτεμβρίου 2022: Με επιτυχία υλοποιήθηκε το διήμερο Διαδικτυακό Σεμινάριο που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, την Παρασκευή 23 και το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022, με Θέμα:  «EXPORT MARKETING ESSENTIALS I- Εξαγωγική Προετοιμασία & Ανάδειξη “Αγορών-Στόχων”». Πρόκειται για το πρώτο σεμινάριο του δεύτερου κύκλου της σειράς εκπαιδευτικών προγραμμάτων με αντικείμενο τις ΕΞΑΓΩΓΕΣ, το οποίο εστιάστηκε στα κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι, κυρίως, εξαγωγείς.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ


20-21 Μαΐου 2022: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Σάββατο 21 Μαΐου 2022 το διήμερο Διαδικτυακό Σεμινάριο που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, με Θέμα:«Μείωση λειτουργικού κόστους και αύξηση επιπέδου εξυπηρέτησης, μέσω της βελτιστοποίησης του προγραμματισμού και της εκτέλεσης του μεταφορικού έργου» .Πρόκειται για το δεύτερο σεμινάριο με το οποίο έκλεισε ο πρώτος κύκλος της σειράς εκπαιδευτικών προγραμμάτων με αντικείμενο την ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου σεμιναρίου το οποίο αφορούσε στο Μεταφορικό Έργο, οι συμμετέχοντες εφοδιάστηκαν με γνώσεις αναφορικά με αναδυόμενες τεχνολογίες (ψηφιακός μετασχηματισμός), καθώς και σε θέματα αειφορίας (υπολογισμός ανθρακικού αποτυπώματος) που αποτελούν σημαντικά ζητήματα στον τομέα των μεταφορών. Η θεματολογία του αφορούσε στην υφιστάμενη κατάσταση του τομέα των μεταφορών στην Ελλάδα, στην οργάνωση και στη προετοιμασία των δρομολογίων, σε ζητήματα σχετικά με τα City logistics, τα Αστικά Κέντρα Ενοποίησης Εμπορευμάτων και τις συνέργειες στις εμπορευματικές διανομές, στην κοστολόγηση των διαδικασιών μεταφοράς και διανομής με χρήση της μεθόδου Activity-based costing, τα πληροφοριακά συστήματα για τη διαχείριση εμπορευματικών μεταφορών και τις εμπορευματικέ μεταφορές και την αειφορία αναφορικά με ζητήματα που αφορούν στο ανθρακικό αποτύπωμα, τη χρήση των εναλλακτικών καυσίμων, με αναφορά σε μελέτες περίπτωσης.

    


Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.


15-16 Απριλίου 2022: Με επιτυχία υλοποιήθηκε το διήμερο Διαδικτυακό Σεμινάριο που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, την Παρασκευή 15 και το Σάββατο 16 Απριλίου 2022, με Θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία αποθηκευτικών χώρων: Από τη θεωρία στην πράξη». Με αυτό το σεμινάριο ο Σύνδεσμος άνοιξε τον πρώτο κύκλο της σειράς εκπαιδευτικών προγραμμάτων με αντικείμενο την ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ, με στόχο να προσφέρει έγκυρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση στα στελέχη των επιχειρήσεων-μελών του, σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση, τις μελλοντικές τάσεις και τις αναδυόμενες τεχνολογίες στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στην Ελλάδα.


Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.


11-12 Μαρτίου 2022:  Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Σάββατο 12 Μαρτίου 2022 το διήμερο Διαδικτυακό Σεμινάριο που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, με Θέμα: «Διαπραγμάτευση Συμβάσεων Διεθνούς Πώλησης & Εξαγωγική Τιμολόγηση». Πρόκειται για το τρίτο και τελευταίο σεμινάριο του πρώτου κύκλου της σειράς εκπαιδευτικών προγραμμάτων με αντικείμενο τις Εξαγωγικές Διαδικασίες και το Διεθνές Εμπόριο.

         

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.18-19 Φεβρουαρίου 2022: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Σάββατο 19 Φεβρουαρίου 2022 το διήμερο Διαδικτυακό Σεμινάριο που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, με Θέμα: «Διεθνείς Διακανονισμοί Πληρωμής & Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου». Πρόκειται για το 2ο σεμινάριο του πρώτου κύκλου μιας σειράς εκπαιδευτικών προγραμμάτων με αντικείμενο τις Εξαγωγικές Διαδικασίες και το Διεθνές Εμπόριο, με στόχο να προσφέρει έγκυρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση στα στελέχη των εξαγωγικών τμημάτων των επιχειρήσεων-μελών του Συνδέσμου, σχετικά με όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζουν για τις διαδικασίες, την ειδική ορολογία και τις σύγχρονες πρακτικές στις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές.

           

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.   


28-29 Ιανουαρίου 2022: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022 το διήμερο Διαδικτυακό Σεμινάριο που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, με Θέμα: «Διεθνείς Εμπορικοί Όροι INCOTERMS 2020». Με αυτό το σεμινάριο ο Σύνδεσμος άνοιξε τον πρώτο κύκλο μιας σειράς εκπαιδευτικών προγραμμάτων με αντικείμενο τις εξαγωγικές διαδικασίες, με στόχο να προσφέρει έγκυρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση στα στελέχη των εξαγωγικών τμημάτων των επιχειρήσεων-μελών του, σχετικά με όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζουν για τις διαδικασίες, την ειδική ορολογία και τις σύγχρονες πρακτικές στις διεθνείς παραδόσεις εμπορευματικών συμβολαίων, για την επίτευξη βιώσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

       

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.

A-
A
A+
Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι η πρακτική ενσωμάτωσης για την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού από άτομα με σωματικές αναπηρίες, καταστάσεις αναπηρίας και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Όταν οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά, γενικά όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.