Εκπαιδευτικά Σεμινάρια 2013

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ‘ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ: Δράσεις και Πρωτοβουλίες για Στελέχη και Επιχειρήσεις’

O Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδας, o ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών και το Επιμελητήριο Μαγνησίας πραγματοποίησαν στις 30/09/2013 στο Βόλο, ημερίδα με θέμα: «ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – Δράσεις και Πρωτοβουλίες για Στελέχη και Επιχειρήσεις». Σκοπός της ημερίδας ήταν η ενημέρωση των επιχειρήσεων για την δυνατότητα συμμετοχής τους στην πρωτοβουλία αυτή, η οποία περιλαμβάνει επιμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων, συμβουλευτική υποστήριξη και δικτύωση. Μετά την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής εκ μέρους των επιχειρήσεων, σχηματίστηκε τμήμα αποτελούμενο από 30 περίπου στελέχη από 20 επιχειρήσεις, τα οποία παρακολούθησαν και συμμετείχαν στα εκπαιδευτικές ενότητες επιμόρφωσης. Η επιμόρφωση διήρκησε 40 ώρες και διεξήχθη σε δυο τριήμερα, στις 21-23 Νοεμβρίου 2013 και στις 5-7 Δεκεμβρίου 2013, στις εγκαταστάσεις του Ξενοδοχείου PARK HOTEL στο Βόλο. Τα σεμινάρια υλοποιήθηκαν με την συνεργασία των φορέων ΣΒΘΚΕ, ΣΕΒ και ΣΕΒΕ. Τα θέματα παρουσιάστηκαν σε 3 ενότητες και ήταν τα κάτωθι:

Α. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΟΥΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ "8 Βήματα για να Εξάγω" 1. Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Εξωστρέφειας και Ανάλυση του Ρόλου των Προγραμμάτων Δια βίου Μάθησης 2. Εισαγωγή στις Βασικές Έννοιες Εξαγωγών και Διαδικασίες Διάγνωσης του Βαθμού Εξωστρέφειας της Επιχείρησης 3. Διαχείριση Αλλαγής και Εξαγωγική Ετοιμότητα. Τεχνικές και Οργανωτικές Απαιτήσεις για την Ανάπτυξη Εξαγωγικού Προσανατολισμού. Ανάπτυξη διαπροσωπικών δεξιοτήτων όπως επικοινωνίας, διαπραγματεύσεων ή επίλυσης συγκρούσεων. 4. Διαδικασίες Προσαρμογής της Επιχείρησης και του Ανθρώπινου Δυναμικού στις Απαιτήσεις του Εξωστρεφούς Προσανατολισμού. Η δυναμική της ομάδας και η επίδρασή της στον Προσανατολισμό Εξωστρέφειας. Σύνθεση Ομάδων, Κατανομή Αρμοδιοτήτων και Ενδοεπιχειρησιακή Συνεργασία. 5. Υιοθέτηση Οργανωσιακής Κουλτούρας Ποιότητας και Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας σε Συνθήκες Εξωστρέφειας.

Η Α΄ ενότητα είχε διάρκεια 10 ωρών και η παρουσίαση έγινε από τον κ. Σταμάτιο Πίττα Διευθυντή Marketing Επιχειρήσεων ΚΩΣΤΕΑ.

Β. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΩΣΤΡΕΦΟΥΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

1. Διαδικασίες Καθορισμού των Θεσμικών και Τεχνικών Προϋποθέσεων για την Ανάπτυξη Εξαγωγικής Δραστηριότητας. 2. Διαδικασίες Έρευνας Αγοράς για την Αξιολόγηση των Συνθηκών & Ιεράρχηση Ευκαιριών για την Επιλογή Αγορών Στόχων 3. Καθορισμός των τρόπων εισόδου στις αγορές του εξωτερικού και επιλογή δικτύων στο εξωτερικό 4. Στρατηγική επιλογής προϊόντων για Εξαγωγή και Καθορισμός Στόχων Διεθνοποίησης.

Η Β΄ ενότητα είχε διάρκεια 10 ωρών και η παρουσίαση έγινε από τον κ. Ζαχαρία Πολυμενάκο , Υπεύθυνος Διοίκησης της εταιρίας Συμβούλων WeCan .

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

1. Εξαγωγικό Μάρκετινγκ και Συστηματοποίηση της Εξαγωγικής Δράσης. Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων σε Σχέση με τα Αναμενόμενα Οφέλη και τους Χρησιμοποιούμενους Πόρους

2. Διαδικασία Καθορισμού Πελατολογίου και Διαδικασίες Αναζήτησης Συνεργατών στο Εξωτερικό.

3. Η Διαμόρφωση του Προϊόντος για Εξαγωγή (σήμανση, προδιαγραφές, πολιτική ποιότητας). Τροποποιήσεις και Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων, Κατοχύρωση Σήματος.

4. Οι εξαγωγικές διαδικασίες και οι κρίσιμοι παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα τους. Τεχνικές διαπραγματεύσεων με εστίαση στην διαπολιτισμικότητα.

5. Τελωνειακά και φορολογικά θέματα που αφορούν την ανάπτυξη επιχειρηματικής εξαγωγικής προσπάθειας

6. Τρόποι διασφάλισης πληρωμών

7. Ο ρόλος των μεταφορών και οι διαδικασίες διανομής των προϊόντων στο εξωτερικό

Η Γ΄ ενότητα είχε διάρκεια 20 ωρών και η παρουσίαση έγινε από τον κ. Κλεόβουλο Αλεξιάδη, Γενικό Διευθυντή της εταιρίας Συμβούλων ALPH APLAN.

Μετά τη διεξαγωγή της επιμόρφωσης των στελεχών, δρομολογήθηκε η ενεργοποίηση της Συμβουλευτικής Υποστήριξης προς τα στελέχη των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, τα οποία θα ενασχοληθούν με την ανάπτυξη του σχεδιασμού εξωστρεφούς προσανατολισμού. Σκοπός της συμβουλευτικής υποστήριξης αποτελεί ο σχεδιασμός των απαραίτητων προπαρασκευαστικών ενεργειών και η υποστήριξη του σχεδίου για την εξαγωγική δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων

seminaria2013_1

seminaria2013_2

seminaria2013_3

seminaria2013_4

seminaria2013_5

3 Οκτωβρίου 2013 – 5 Νοεμβρίου 2013:  Πραγματοποιήθηκε στο Βόλο Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» στα πλαίσια του Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης ΛΑΕΚ υλοποιούμενο από Φορείς Συνδικαλιστικής Εκπροσώπησης των Εργοδοτών μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 1-25 εργαζόμενους. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΚΕΚ – ΚΕΠΕΘ, διήρκησε 40 ώρες και συμμετείχαν 25 εργαζόμενοι από 10 επιχειρήσεις.


14 Οκτωβρίου 2013 – 25 Οκτωβρίου 2013: Πραγματοποιήθηκε στη Καρδίτσα Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΟΤΗΤΑ - ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» στα πλαίσια του Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης ΛΑΕΚ υλοποιούμενο από Φορείς Συνδικαλιστικής Εκπροσώπησης των Εργοδοτών μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 1-25 εργαζόμενους. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΚΕΚ – ΔΙΑΣ, διήρκησε 40 ώρες και συμμετείχαν 25 εργαζόμενοι.

A-
A
A+
Accessibility in the sense considered here refers to the design of products, devices, services, or environments so as to be usable by people with disabilities. The concept of accessible design and practice of accessible development ensures both "direct access" (i.e. unassisted) and "indirect access" meaning compatibility with a person's assistive technology (for example, computer screen readers).