Εκπαιδευτικά Σεμινάρια 2021

 

22 Μαρτίου 2021: Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021, το διαδικτυακό σεμινάριο που υλοποίησε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, με θέμα: «ΟΕΕ – Overall Equipment Effectiveness: Εργαλείο για τη βελτίωση της παραγωγικότητας». Το Επιμορφωτικό Σεμινάριο είχε στόχο την παρουσίαση του δείκτη ΟΕΕ – Overall Equipment Effectiveness, την ανάλυση των 6 μεγάλων απωλειών της παραγωγής και την αποτύπωσή τους μέσω του δείκτη OEE. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν παραδείγματα από διαφορετικές βιομηχανίες και αναλύθηκε ο τρόπος με τον οποίο τα αποτελέσματα του OEE μπορεί να καθοδηγήσουν στην επιλογή των καταλλήλων εργαλείων και μεθόδων για την απαλοιφή των αιτίων που μειώνουν την παραγωγικότητα, καταλήγοντας στην ανακάλυψη του «κρυμμένου Εργοστασίου», δηλαδή τη δυναμικότητα που δεν αξιοποιείται. Εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο κ. Σπύρος Βαμβακάς, Μηχανολόγος Μηχανικός - Σύμβουλος Βιομηχανίας και Αντιπρόεδρος Hellenic Maintenance Society HMS, ο οποίος διαθέτει εμπειρία 25 ετών σαν στέλεχος πολυεθνικής και 10 ετών σαν ελεύθερος επαγγελματίας με εξειδίκευση στην εφαρμογή της μεθοδολογίας Lean Manufacturing.

A-
A
A+
Accessibility in the sense considered here refers to the design of products, devices, services, or environments so as to be usable by people with disabilities. The concept of accessible design and practice of accessible development ensures both "direct access" (i.e. unassisted) and "indirect access" meaning compatibility with a person's assistive technology (for example, computer screen readers).