ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΔΕΛΤΙΟ" - 2016

ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ - "ΔΕΛΤΙΟ"

Τεύχος 213 - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2016


Τεύχος 212 - Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2016


Τεύχος 211 - Ιούλιος - Αύγουστος 2016


Τεύχος 210 - Μάιος - Ιούνιος 2016


Τεύχος 209 - Μάρτιος - Απρίλιος 2016


Τεύχος 208 - Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2016


A-
A
A+
Accessibility in the sense considered here refers to the design of products, devices, services, or environments so as to be usable by people with disabilities. The concept of accessible design and practice of accessible development ensures both "direct access" (i.e. unassisted) and "indirect access" meaning compatibility with a person's assistive technology (for example, computer screen readers).