Έρευνα για την Κρίση στη Βιομηχανία ΄Α εξαμήνου 2012

Βασικά συμπεράσματα έρευνας α΄ εξαμήνου 2012

Η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, με πρόσθετα στοιχεία έντασης και αβεβαιότητας, η μείωση της οικονομικής δραστηριότητας, η παλινωδίες του πολιτικού κύκλου και η ραγδαία μείωση της πιστωτικής επέκτασης, συνεχίζει να διαβρώνει τις εναπομείνασες αντοχές του παραγωγικού δυναμικού. Η δυναμική της ύφεσης, που βαίνει εντεινόμενη (6,5% το α΄ τρίμηνο του ΄12) συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά τον γενικό δείκτη της εγχώριας παραγωγής, που τον Μάιο του 2012 μειώθηκε σε ποσοστό 2,9%, λόγω της μείωσης της κατανάλωσης.

Η δυσμενής αυτή κατάσταση αποτυπώνεται με απόλυτη ευκρίνεια στα στοιχεία της έρευνας του α΄ εξαμήνου του 2012, εγείροντας πλέον σοβαρά ερωτηματικά για την ικανότητα πλέον του εγχώριου παραγωγικού δυναμικού να αντιμετωπίσει την επέλαση των αντίξοων συνθηκών, που για τρία και πλέον χρόνια βιώνει.

Η τακτική έρευνα, που πραγματοποιεί ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος κάθε εξάμηνο, μεταξύ των επιχειρήσεων – μελών του επιβεβαιώνει την δυσκολία των συνθηκών υπό τις οποίες λειτουργούν οι επιχειρήσεις ενώ κλάδοι ολόκληροι συνεχίζουν να βρίσκονται σε φάση μακράς ύφεσης με το κλίμα αισιοδοξίας στην αγορά να συνεχίζει να είναι είδος σε ανεπάρκεια.

Τα συμπεράσματα από την έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε στην περίοδο από 16/6/12 έως 30/6/2012, και στην οποία συμμετείχαν 101 μεταποιητικές επιχειρήσεις των Νομών της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδος περιέχουν όλα εκείνα τα συστατικά στοιχεία, που επιβεβαιώνουν την επιδείνωση του παραγωγικού έργου, την απαισιοδοξία, που κυριαρχεί στην επιχειρηματική κοινότητα, αλλά και την αναγκαιότητα μεγαλύτερης αποφασιστικότητας στις πολιτικές για την ανάκαμψη της οικονομίας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με ερωτηματολόγιο πολλαπλών ερωτήσεων, και ταυτότητά της είναι η εξής:

Κατεβάστε ολόκληρη την έρευνα. (pdf)

A-
A
A+
Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι η πρακτική ενσωμάτωσης για την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού από άτομα με σωματικές αναπηρίες, καταστάσεις αναπηρίας και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Όταν οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά, γενικά όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.