Έρευνα για την Κρίση στη Βιομηχανία 'Β εξαμήνου 2011

Βασικά συμπεράσματα της Έρευνας

Η συνεχιζόμενη κρίση στην ελληνική οικονομία, αυξάνει περαιτέρω τα «ρήγματα» στο εγχώριο παραγωγικό δυναμικό, τα προβλήματα του οποίου εξακολουθούν να παραμένουν εντεινόμενα, δεδομένης της περιστελλόμενης οικονομικής δραστηριότητας. Το κλίμα αβεβαιότητας, το ρευστό οικονομικό περιβάλλον, η δραματική μείωση της ρευστότητας και οι άγνωστες προοπτικές, συνεχίζουν να σημαδεύουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και κατά το β΄ εξάμηνο του 2011, δημιουργώντας ένα εξαιρετικά αρνητικό μίγμα συνθηκών, υπό τις οποίες λειτουργούν σήμερα οι εγχώριες παραγωγικές μονάδες.

Η τακτική έρευνα, που πραγματοποιεί ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος κάθε εξάμηνο, μεταξύ των επιχειρήσεων – μελών του επιβεβαιώνει ότι οι επιχειρήσεις λειτουργούν κάτω από εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες κλάδοι ολόκληροι συνεχίζουν να βρίσκονται σε φάση μακράς ύφεσης και ότι το κλίμα αισιοδοξίας στην αγορά είναι είδος σε ανεπάρκεια.

Τα συμπεράσματα από την έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε στην περίοδο από 16/12/11 έως 31/12/2011, και στην οποία συμμετείχαν 110 μεταποιητικές επιχειρήσεις των Νομών της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδος περιέχουν όλα εκείνα τα συστατικά στοιχεία, που επιβεβαιώνουν την επιδείνωση του παραγωγικού έργου, την απαισιοδοξία, που κυριαρχεί στην επιχειρηματική κοινότητα, αλλά και την αναγκαιότητα μεγαλύτερης αποφασιστικότητας στις πολιτικές για την ανάκαμψη της οικονομίας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με ερωτηματολόγιο πολλαπλών ερωτήσεων και τα βασικά της συμπεράσματα είναι τα εξής:

Κατεβάστε την Έρευνα. (pdf)
A-
A
A+
Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι η πρακτική ενσωμάτωσης για την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού από άτομα με σωματικές αναπηρίες, καταστάσεις αναπηρίας και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Όταν οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά, γενικά όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.