Έρευνα για την Κρίση στη Βιομηχανία ΄Β εξαμήνου 2012

Βασικά συμπεράσματα έρευνας β’ εξαμήνου 2012

Η συνεχιζόμενη ύφεση στην οικονομία, αναπόφευκτα συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά την εγχώρια παραγωγή. Η απουσία βασικών εργαλείων επιχειρηματικής λειτουργίας, όπως είναι η οικονομική ρευστότητα και η αδυναμία του πιστωτικού συστήματος να χρηματοδοτεί τον προγραμματισμό της παραγωγικής λειτουργίας διευρύνει συνεχώς τον κύκλο της αβεβαιότητας και οδηγεί στον συνεχή περιορισμό της οικονομικής δραστηριότητας, δοκιμάζοντας όσες αντοχές έχουν απομείνει. Με εξαίρεση τον κλάδο της ενέργειας, όλοι οι υπόλοιποι παραγωγικοί κλάδοι βρίσκονται σε συνεχή υποχώρηση, παρά το γεγονός, ότι η εξαγωγική δραστηριότητα προσφέρει θετικά στοιχεία.

Η κατάσταση αυτή αποτυπώνεται στα στοιχεία της έρευνας του β΄ εξαμήνου του 2012, διατηρώντας με αμείωτη ένταση τα σοβαρά ερωτηματικά για την ικανότητα του εγχώριου παραγωγικού δυναμικού να αντιμετωπίσει τις δυσπλασίες ενός χρόνιου υφεσιακού περιβάλλοντος. Η τακτική έρευνα, που πραγματοποιεί ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος κάθε εξάμηνο, μεταξύ των επιχειρήσεων – μελών του επιβεβαιώνει την δυσκολία των συνθηκών υπό τις οποίες λειτουργούν οι επιχειρήσεις ενώ κλάδοι ολόκληροι συνεχίζουν να βρίσκονται σε φάση μακράς ύφεσης με το κλίμα αισιοδοξίας στην αγορά να συνεχίζει να είναι είδος σε ανεπάρκεια.

Τα συμπεράσματα από την έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε στην περίοδο από 22/12/12 έως 22/1/2013, και στην οποία συμμετείχαν 100 μεταποιητικές επιχειρήσεις των Νομών της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδος περιέχουν όλα εκείνα τα συστατικά στοιχεία, που επιβεβαιώνουν την αρνητική πορεία των παραγωγικών μεγεθών, τον σοβαρό σκεπτικισμό, που κυριαρχεί στην επιχειρηματική κοινότητα, αλλά και την αναγκαιότητα μεγαλύτερης αποφασιστικότητας στις πολιτικές για την ανάκαμψη της οικονομίας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με ερωτηματολόγιο πολλαπλών ερωτήσεων, και ταυτότητά της είναι η εξής:

Κατεβάστε ολόκληρη την έρευνα. (pdf)

A-
A
A+
Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι η πρακτική ενσωμάτωσης για την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού από άτομα με σωματικές αναπηρίες, καταστάσεις αναπηρίας και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Όταν οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά, γενικά όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.