ESG κριτήρια και πλατφόρμα Synesgy

Ο Σύνδεσμος αγκαλιάζει τις εξελίξεις και υποστηρίζει τις επιχειρήσεις-μέλη του που πρωτοπορούν στην υιοθέτηση των κριτηρίων ESG, τα οποία αφορούν το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση.


Γι’ αυτό το σκοπό ο Σύνδεσμος διοργάνωσε την Πέμπτη 11 Απριλίου 2024, διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση, στο πλαίσιο της ενότητας B2B Info Sessions, σε συνεργασία με την ICAP CRIF, με θέμα:

«ESG κριτήρια και πλατφόρμα Synesgy»
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είχε ως στόχο να αναδείξει την αξία και την αναγκαιότητα της επένδυσης στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και της εν γένει συμμόρφωσης των επιχειρήσεων ως προς τα κριτήρια ESG.

Το ESG είναι πλέον μία επιτακτική ανάγκη και οι εταιρείες ολοένα και περισσότερο το εντάσσουν ενεργά στη στρατηγική τους για να βελτιώσουν την εταιρική τους βιωσιμότητα.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω τους συμμόρφωσής τους ως προς τα ESG κριτήρια, δηλαδή:

  • Τα περιβαλλοντικά κριτήρια, τα οποία εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο μια επιχείρηση ενεργεί ως διαχειριστής του φυσικού περιβάλλοντος. Σεβασμός στο Περιβάλλον, αντιμετώπιση της Κλιματικής αλλαγή, εκλύσεις CO2, μόλυνση αέρα/νερού, ενεργειακή αποδοτικότητα είναι μερικά από αυτά που εξετάζονται.

  • Τα κοινωνικά κριτήρια, τα οποία εξετάζουν πώς διαχειρίζεται η επιχείρηση τις σχέσεις με τους εργαζόμενους, τους προμηθευτές, τους πελάτες και τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιείται. Εξετάζονται δηλαδή ζητήματα κοινωνικού χαρακτήρα όπως Εργασιακά και Ανθρώπινα δικαιώματα, δικαιώματα των ζώων, προστασία των καταναλωτών, υγεία και ασφάλιση εργαζομένων, ισότητα των φύλων κλπ.

  • Την εταιρική διακυβέρνηση, που ασχολείται με την ηγεσία της εταιρείας, την επιχειρηματική ηθική, τις αμοιβές των εκτελεστικών στελεχών, τις εργασιακές σχέσεις, τους εσωτερικούς ελέγχους, τη διαφάνεια, τη διαφθορά και τα δικαιώματα των μετόχων.

Πως όμως οι εταιρείες μπορούν να μετρήσουν, αξιολογήσουν, πιστοποιήσουν αλλά και να αυξήσουν το βαθμό συμμόρφωσής τους με τα εν λόγω κριτήρια;

Μια από τις λύσεις που παρουσιάστηκε στη διάρκεια της εκδήλωσης, αποτελεί η πλατφόρμα Synesgy.

Την πλατφόρμα παρουσίασε ο κ. Γεώργιος Χατζηλεοντής,  Product Owner της ICAP CRIF, ο οποίος αναφέρθηκε και ανέλυσε διεξοδικά τι προσφέρει και με ποιο τρόπο μπορούν οι επιχειρήσεις να αποκομίσουν τα μέγιστα οφέλη από την χρήση της πλατφόρμας, η οποία τους εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους σε αυτή την παγκόσμια συμμαχία κορυφαίων εταιρειών που ενισχύουν τη μετάβαση προς τη βιωσιμότητα με βάση την αξία των εταιρικών δεδομένων και πληροφοριών που συλλέγονται.

Για τις επιχειρήσεις-μέλη του Συνδέσμου οι οποίες παρακολούθησαν το B2B Info Session, προσφέρθηκε η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν για ένα χρόνο την πλατφόρμα SYNESGY  δωρεάν, μία υπηρεσία αξίας 200€.

Μετά το πέρας της παρουσίασης, ακολούθησε συζήτηση και απαντήθηκαν σχετικά ερωτήματα.

Τους συμμετέχοντες, εκ μέρους του Συνδέσμου, καλωσόρισε o κ. Σταμάτης Χρήστος, πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού «ΣΤΕΒΙΑ ΕΛΛΑΣ», μέλος της Διοίκησης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος και επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας του Συνδέσμου P8, η οποία ασχολείται με τα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και ESG.  Από την πλευρά της ICAP CRIF χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Δημήτριος Νταφούλης, Περιφερειακός Διευθυντής Κεντρικής Ελλάδος της ICAP CRIF.

Τον συντονισμό των εργασιών της διαδικτυακής εκδήλωσης, πραγματοποίησε η κα. Χριστίνα-Ελένη Ζαρμπούνη, Υπεύθυνη Εταιρικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας ΣΒΘΣΕ.

A-
A
A+
Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι η πρακτική ενσωμάτωσης για την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού από άτομα με σωματικές αναπηρίες, καταστάσεις αναπηρίας και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Όταν οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά, γενικά όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.