Εξωστρέφεια

Στις καταστατικές δεσμεύσεις του Συνδέσμου περιλαμβάνεται η προβολή του θεσμού της ιδιωτικής επιχείρησης, ώστε να καταστεί συνείδηση στο κοινωνικό σύνολο, η σημασία και ο ρόλος του θεσμού σε μια ελεύθερη και αναπτυσσόμενη κοινωνία.

Επιδιώκεται η προβολή της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας και της επιχειρηματικότητας σε μια προσπάθεια αναβάθμισης και βελτίωσης της δημόσιας εικόνας της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και ανάδειξης της πραγματικής προσφοράς της στον τόπο.

Στην δράση του αυτή περιλαμβάνονται εισηγήσεις των μελών της Διοίκησης, των στελεχών του σε συνέδρια, σε ενημερωτικές εκδηλώσεις, και σε εκπαιδευτικά σεμινάρια. Επιδιώκεται επίσης η παραχώρηση  συνεντεύξεων σε οικονομικές εφημερίδες, ειδικά περιοδικά, και προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Από το έτος 1981 ο Σύνδεσμος εκδίδει το διμηνιαίο περιοδικό ΔΕΛΤΙΟ, μέσω του οποίου προβάλλονται οι θέσεις του Συνδέσμου, τα επιτεύγματα επιχειρήσεων-μελών του, καθώς και οι ενέργειες στις οποίες προβαίνει ο Σύνδεσμος για την διευκόλυνση του έργου τους.

A-
A
A+
Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι η πρακτική ενσωμάτωσης για την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού από άτομα με σωματικές αναπηρίες, καταστάσεις αναπηρίας και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Όταν οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά, γενικά όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.