ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

(ΡΟΥΣΣΑΣ ΑΕ)

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1954. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μιλάει την Αγγλική γλώσσα. Από το 1980 έως το 1995, ήταν Διευθυντής Προσωπικού της ΤΕΟΚΑΡ ΑΒΕΕ, ενώ από το 1995 έως το 2006 ήταν Διευθυντής Προσωπικού στην ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Από το 2007 έως το 2015, ήταν Διευθυντής Προσωπικού στην ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (500 εργαζόμενοι), ενώ από το 1985 μέχρι και σήμερα, δραστηριοποιείται ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού. Εκπροσωπεί το Σύνδεσμο σε επιτροπές του Υπουργείου Εργασίας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που σχετίζονται με εργασιακά θέματα, ενώ έχει δημοσιεύσει άρθρα σχετικά με τις Εργασιακές Σχέσεις, το Δίκαιο της Εργασίας και το Συνδικαλιστικό Δίκαιο.

Συμμετείχε στη Διοίκηση του Συνδέσμου ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για τα έτη 1985-1990, ως Έφορος από το 2007 έως το 2010 και ως Ταμίας και Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής από το 2010. Το 2019 εξελέγη στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΒΘΣΕ στη θέση του Εφόρου και του Μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής και το 2022 επανεξελέγη με την ιδιότητα του Εφόρου.

A-
A
A+
Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι η πρακτική ενσωμάτωσης για την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού από άτομα με σωματικές αναπηρίες, καταστάσεις αναπηρίας και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Όταν οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά, γενικά όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.