ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

(COLD SIN ΑΕ)

Ο Γεώργιος Γιαννίτσης είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου εταιρειών «ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ GROUP». Είναι Πρόεδρος Δ.Σ. του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βιοτεχνιών Εγκατεστημένων στη ΒΙ.ΠΕ Λαμίας και β΄ Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του Πανελληνίου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών (ΠΑΣΕ- ΒΙΠΕ). Μέλος Δ.Σ. του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ).

Το 2022 εξελέγη στη θέση του Συμβούλου Διοικητικού Συμβουλίου ΣΒΘΣΕ.

A-
A
A+
Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι η πρακτική ενσωμάτωσης για την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού από άτομα με σωματικές αναπηρίες, καταστάσεις αναπηρίας και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Όταν οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά, γενικά όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.