Ισχυρή εκπροσώπηση


Ο Σύνδεσμος εκπροσωπεί τα συλλογικά συμφέροντα των επιχειρήσεων μελών του στον Κοινωνικό Διάλογο και συμμετέχει σε Θεσμοθετημένες Επιτροπές Τοπικής, Περιφερειακής ή και Εθνικής εμβέλειας, για την προώθηση των επιστημονικά τεκμηριωμένων απόψεων της επιχειρηματικής κοινότητας, ενώ παράλληλα συνεργάζεται με τον ΣΕΒ και τους Περιφερειακούς Βιομηχανικούς Συνδέσμους της χώρας, καθώς και με Τοπικούς, Περιφερειακούς και Εθνικούς Φορείς ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, για την προαγωγή, ενίσχυση και ανάπτυξη της βιομηχανίας και της οικονομίας γενικότερα.


Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού συμμετέχει σε:


 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕΒ
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΠΣΕΚ) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2027
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. 4887/2022 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. 4887/2022 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
 • ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Ν. 1264/82
 • ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Ν. 1545/85
 • ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΣΠΑΕ)
 • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΛΗΣΗΣ Ν4251/2014
 • ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ
 • ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΒ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ», ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR) 
 • ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΒ «ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» 
 • ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΒ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»
 • ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΒ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»
 • ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ
 • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΓΠΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 
 • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ  

A-
A
A+
Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι η πρακτική ενσωμάτωσης για την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού από άτομα με σωματικές αναπηρίες, καταστάσεις αναπηρίας και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Όταν οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά, γενικά όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.