ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΝΑΤΑΣΣΑ

ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΝΑΤΑΣΣΑ

(ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ-ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΒΕΕ)

Η Νατάσσα Καφαντάρη είναι απόφοιτος BSc Business Economics του QUEEN MARY & WESTFIELD COLLEGE και κάτοχος Μεταπτυχιακού MBA (Masters of Business Administration) από το IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE TECHNOLOGY AND MEDICINE του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Έχει εργαστεί ως Οικονομική Αναλύτρια στο Τμήμα Εταιρικής Τραπεζικής της Τράπεζας ALPHA BANK (LARGE CORPORATIONS). Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά και εργάζεται στην ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ – ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΒΕΕ εταιρεία εκκοκκισμού βάμβακος- σπορελαιουργείο.

Το 2022 εξελέγη στη θέση της Συμβούλου Διοικητικού Συμβουλίου ΣΒΘΣΕ.

A-
A
A+
Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι η πρακτική ενσωμάτωσης για την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού από άτομα με σωματικές αναπηρίες, καταστάσεις αναπηρίας και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Όταν οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά, γενικά όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.