ΚΟΥΡΚΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΥΡΚΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

(ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ)

Γεννήθηκε στο Βόλο το 1955. Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Banking and Finance Kingston University και μιλάει Αγγλικά. Είναι υπεύθυνος των Οικονομικών Υπηρεσιών της εταιρείας ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Συμμετέχει στη Διοίκηση του Συνδέσμου ως Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου από το 2013 και ως Μέλος από το 2016 ενώ το 2019 εξελέγη στη θέση του Ταμία Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Ιούνιο του 2022 επανεξελέγη με την ιδιότητα του Συμβούλου Διοικητικού Συμβουλίου.

A-
A
A+
Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι η πρακτική ενσωμάτωσης για την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού από άτομα με σωματικές αναπηρίες, καταστάσεις αναπηρίας και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Όταν οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά, γενικά όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.