ΜΑΡΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΑΡΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

(ΒΙΟΛΑΡ ΑΕ)

Γεννήθηκε το 1970 στη Λάρισα. Είναι πτυχιούχος της Α.Σ.Ο.Ε.Ε., στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και γνώστης της Αγγλικής και Γαλλικής γλώσσας. Είναι Πρόεδρος Δ.Σ. της εταιρίας ΒΙΟΛΑΡ ΑΕ.

Συμμετέχει στη Διοίκηση του Συνδέσμου ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, από το 2010.

Τον Ιούνιο του 2022 επανεκλέχθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΒΘΣΕ, και πάλι με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου.

A-
A
A+
Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι η πρακτική ενσωμάτωσης για την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού από άτομα με σωματικές αναπηρίες, καταστάσεις αναπηρίας και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Όταν οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά, γενικά όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.