ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

(ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΕ)

Γεννήθηκε το 1974 στη Λαμία και είναι έγγαμος. Απόφοιτος της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, με μεταπτυχιακό
(MSc) στο IMPERIAL COLLEGE LONDON Environmental Management, ενώ κατέχει και Micromaster στο MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (MITx-eLearning).

Από το 2008 εώς και σήμερα είναι Διευθυντής της ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ Α.E. Αποτελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Εταιρείας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας (ΑΕΔΕΠ). Αποτελεί μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων.

Το 2019 και το 2022 εξελέγη Σύμβουλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου.

A-
A
A+
Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι η πρακτική ενσωμάτωσης για την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού από άτομα με σωματικές αναπηρίες, καταστάσεις αναπηρίας και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Όταν οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά, γενικά όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.