ΜΠΑΝΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΜΠΑΝΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

(CENTAUR TECHNOLOGIES ΜIKE)

Ο Δρ. Σωτήρης Μπαντάς είναι ιδρυτής και CEO της Centaur Technologies & Centaur Analytics (Ελλάδα - ΗΠΑ).

Ήταν συνιδρυτής, Αντιπρόεδρος και CTO της Helic (Ελλάδα - ΗΠΑ), εταιρία εργαλείων λογισμικού για τη σχεδίαση υψίσυχνων και RF ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Η εταιρία εξαγοράστηκε το 2018 από την ANSYS, εισηγμένη εταιρία στο NASDAQ.

Ο Δρ. Μπαντάς έχει Διδακτορικό Δίπλωμα από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Έχει μετεκπαιδευτεί επίσης στο Harvard Business School, (ΗΠΑ), κατέχει 6 πατέντες (USPTO) και γνωρίζει Αγγλικά και Γαλλικά. Ο Δρ. Μπαντάς γεννήθηκε στο Βόλο το 1972, και είναι παντρεμένος με δύο παιδιά.

Τον Ιούνιο του 2022 εκλέχθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΒΘΣΕ με την ιδιότητα του Εφόρου και του Μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής.

A-
A
A+
Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι η πρακτική ενσωμάτωσης για την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού από άτομα με σωματικές αναπηρίες, καταστάσεις αναπηρίας και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Όταν οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά, γενικά όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.