Νέα Δράση «Ενίσχυση εξωστρέφειας επιχειρήσεων μέσω δράσεων προβολής και δικτύωσης» του Προγράμματος ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027

28.06.2024
Νέα Δράση «Ενίσχυση εξωστρέφειας επιχειρήσεων μέσω δράσεων προβολής και δικτύωσης» του Προγράμματος ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027

Με την υπ’ αρ. 3939/25-6-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Δημ. Κουρέτα προκηρύχθηκε η Δράση « Ενίσχυση εξωστρέφειας επιχειρήσεων, μέσω δράσεων προβολής και δικτύωσης» του Προγράμματος ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027.

Η Δράση έχει Προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) 2.000.000,00€ και ενισχύει την συμμετοχή των υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών μεταποιητικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην Ελλάδα, στην ΕΕ καθώς και σε τρίτες χώρες.

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 50% και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δύναται να ανέλθει έως και 90.000€, για συμμετοχή σε τουλάχιστον δύο (2) επαγγελματικές εκθέσεις ως εκθέτης, με μέγιστο επιχορηγούμενο Προϋπολογισμό για κάθε συμμετοχή σε έκθεση 45.000 €.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 2/7/2024 έως 16/9/2024 μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) opske.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα της ΑΕΔΕΠ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος πατώντας ΕΔΩ ή και να επικοινωνούν με την ΑΕΔΕΠ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος (Κεντρική Προβλήτα Λιμένα Βόλου, Κτίριο Ιάσων/Νότια Αίθουσα, Βόλος, τηλ. 24210/76894-9, aedep@aedep.gr, Υπεύθυνη κα. Χαρά Γεροδήμου).

A-
A
A+
Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι η πρακτική ενσωμάτωσης για την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού από άτομα με σωματικές αναπηρίες, καταστάσεις αναπηρίας και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Όταν οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά, γενικά όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.