Νέες προσκλήσεις για τα ΕΕΝERGY vouchers

19.02.2024
Νέες προσκλήσεις για τα ΕΕΝERGY vouchers

Η υποβολή προτάσεων είναι διαθέσιμη και θα παραμείνει ενεργή έως τις 15 Απριλίου 2024.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν να επενδύσουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή αναβάθμιση, μέσω των εγκαταστάσεων, της συμβουλευτικής και της εκπαίδευσης.

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιγράφονται εδώ.

Η χρηματοδότηση παρέχετε με τη μορφή voucher αξίας έως 10.000 ευρώ σε 900 επιχειρήσεις.

Η MμΕ καλείται (και μετά το πέρας του έργου) να αποδείξει μείωση ενέργειας τουλάχιστον 5%.

Η υποβολή υποστηρίζεται αποκλειστικά και υποχρεωτικά μέσω των ΕΕΝ Sustainability advisors.

H επιλογή των έγκυρων προτάσεων γίνεται μέσω ενός randomized system της World bank. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε πρόταση πληροί τις προϋποθέσεις, έχει ελπίδες χρηματοδότησης.

Οι ΜμΕ που δεν θα επιλεγούν από το σύστημα έχουν τη δυνατότητα να συνεχίζουν να λαμβάνουν τις δωρεάν υπηρεσίες sustainability μέσω του Δικτύου.

A-
A
A+
Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι η πρακτική ενσωμάτωσης για την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού από άτομα με σωματικές αναπηρίες, καταστάσεις αναπηρίας και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Όταν οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά, γενικά όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.