Ο ΣΒΘΣΕ και τα Μέλη του


Ο ΣΒΘΣΕ και τα μέλη του

Καταστατική υποχρέωση του Συνδέσμου είναι η υποστήριξη των συλλογικών επιχειρηματικών συμφερόντων.

Ο Σύνδεσμος αποτελεί έναν από τους εγκυρότερους φορείς παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις της εμβέλειάς του, διατηρώντας άμεση επικοινωνία με τα μέλη του, παρέχοντας χρήσιμο ενημερωτικό υλικό προς αυτά, έγκυρο συμβουλευτικό έργο και έγκαιρη πληροφόρηση.


Προς τα μέλη του ΣΒΘΣΕ:

Παρέχεται τεκμηριωμένη και συνεχής ενημέρωση σε θέματα

 • Διεθνοποίησης - Πρόσβασης σε νέες αγορές
 • Βιώσιμης Ανάπτυξης
 • Ψηφιακής Μετάβασης
 • Φορολογικής νομοθεσίας
 • Εργατικής & ασφαλιστικής νομοθεσίας
 • Επιχειρηματικών αποστολών & επιχειρηματικών συναντήσεων
 • Ανεύρεσης συνεργατών για επιχειρηματικές συνεργασίες
 • Ανεύρεσης συνεργατών για συμμετοχή σε ευρωπαϊκά  προγράμματα
 • Προκηρύξεις διαγωνισμών
 • Εθνικών και διακρατικών προγραμμάτων


Δίνονται απαντήσεις σε ερωτήματά τους για θέματα

 • Εθνικής και Κοινοτικής  Νομοθεσίας
 • Πρόσβασης σε χρηματοδοτήσεις
 • Συμμετοχής σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
 • Έρευνας και μεταφοράς καινοτομίας
 • Συλλογικών συμβάσεων εργασίας
 • Διαδικασίες εξαγωγών


Η ανάπτυξη του έργου αυτού βασίζεται σε μια αξιόλογη στελεχιακή υποδομή, που έχει αποκτήσει την ανάλογη ειδίκευση στον χειρισμό θεμάτων επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, υπό την άμεση κάλυψη της Νομικής Υπηρεσίας του Συνδέσμου.

A-
A
A+
Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι η πρακτική ενσωμάτωσης για την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού από άτομα με σωματικές αναπηρίες, καταστάσεις αναπηρίας και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Όταν οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά, γενικά όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.