Όραμα και Αποστολή ΣΒΘΣΕ

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος εκπροσωπεί και προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων μελών του, με το βλέμμα στο μέλλον.

Αποστολή του είναι η ισχυρή και υπεύθυνη συμβολή του, στην οικονομική και κοινωνική ευημερία της Κεντρικής Ελλάδας, με σεβασμό απέναντι στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.

Ο Σύνδεσμος είναι Ένα με την Επιχείρησή σου

A-
A
A+
Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι η πρακτική ενσωμάτωσης για την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού από άτομα με σωματικές αναπηρίες, καταστάσεις αναπηρίας και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Όταν οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά, γενικά όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.