ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

(ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ)

Η Ιωάννα Παπαδοπούλου είναι επιχειρηματίας, γεννηθείσα το 1972 στην Αθήνα. Από 1975 κατοικεί στο Βόλο, όπου και δραστηριοποιείται επιχειρηματικά, με αντικείμενο τα προϊόντα της ελληνικής ελιάς, ήτοι αγορά, αποθήκευση και Είναι εταίρος και διαχειρίστρια της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.» που εδρεύει στην Α΄ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, με υποκαταστήματα στο εσωτερικό της χώρας, στηρίζοντας την ντόπια κυρίως αγορά, διατηρώντας μέχρι σήμερα άρρηκτη σχέση. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1996. Πολύγλωσση, κάτοχος πτυχίων Αγγλικής, Γαλλικής, Ιταλικής και Ισπανικής γλώσσας. Υπήρξε Διευθύνων Σύμβουλος της «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ» και της «ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α.Ε.» και από το έτος 2020 είναι Αντιπρόεδρος της «ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.»

Υπήρξε Μέλος της Διοίκησης του ΣΒΘΣΕ ως Ταμίας Δ.Σ. και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής κατά το χρονικό διάστημα 1999-2010. Το 2022 επανεξελέγη στη θέση της Συμβούλου Διοικητικού Συμβουλίου ΣΒΘΣΕ.

A-
A
A+
Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι η πρακτική ενσωμάτωσης για την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού από άτομα με σωματικές αναπηρίες, καταστάσεις αναπηρίας και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Όταν οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά, γενικά όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.