ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΔΕΛΤΙΟ" - 2007

Τεύχος 159 - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2007


Τεύχος 158 - Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2007


Τεύχος 157 - Ιούλιος - Αύγουστος 2007


Τεύχος 156 - Μάϊος - Ιούνιος 2007


Τεύχος 155 - Μάρτιος - Απρίλιος 2007


Τεύχος 154 - Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2007


A-
A
A+
Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι η πρακτική ενσωμάτωσης για την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού από άτομα με σωματικές αναπηρίες, καταστάσεις αναπηρίας και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Όταν οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά, γενικά όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.