ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΔΕΛΤΙΟ" - 2008

Τεύχος 165 - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2008


Τεύχος 164 - Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2008


Τεύχος 163 - Ιούλιος - Αύγουστος 2008


Τεύχος 162 - Μάιος - Ιούνιος 2008


Τεύχος 161 - Μάρτιος - Απρίλιος 2008


Τεύχος 160 - Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2008


A-
A
A+
Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι η πρακτική ενσωμάτωσης για την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού από άτομα με σωματικές αναπηρίες, καταστάσεις αναπηρίας και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Όταν οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά, γενικά όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.