ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΔΕΛΤΙΟ" - 2009

Τεύχος 171 - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2009


Τεύχος 170 - Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2009


Τεύχος 169 - Ιούλιος - Αύγουστος 2009


Τεύχος 168 - Μάιος - Ιούνιος 2009


Τεύχος 167 - Μάρτιος - Απρίλιος 2009


Τεύχος 166 - Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2009


A-
A
A+
Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι η πρακτική ενσωμάτωσης για την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού από άτομα με σωματικές αναπηρίες, καταστάσεις αναπηρίας και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Όταν οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά, γενικά όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.