ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΔΕΛΤΙΟ" - 2010

Τεύχος 177 - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010


Τεύχος 176 - Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2010


Τεύχος 175 - Ιούλιος - Αύγουστος 2010


Τεύχος 174 - Μάιος - Ιούνιος 2010


Τεύχος 173 - Μάρτιος - Απρίλιος 2010


Τεύχος 172 - Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2010


A-
A
A+
Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι η πρακτική ενσωμάτωσης για την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού από άτομα με σωματικές αναπηρίες, καταστάσεις αναπηρίας και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Όταν οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά, γενικά όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.