ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΔΕΛΤΙΟ" - 2011

Τεύχος 183 - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2011


Τεύχος 182 - Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2011


Τεύχος 181 - Ιούλιος - Αύγουστος 2011


Τεύχος 180 - Μάιος - Ιούνιος 2011


Τεύχος 179 - Μάρτιος - Απρίλιος 2011


Τεύχος 178 - Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2011


A-
A
A+
Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι η πρακτική ενσωμάτωσης για την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού από άτομα με σωματικές αναπηρίες, καταστάσεις αναπηρίας και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Όταν οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά, γενικά όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.