ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΔΕΛΤΙΟ" - 2012

  Τεύχος 189 - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2012


Τεύχος 188 - Σεπτέβριος - Οκτώβριος 2012


Τεύχος 187 - Ιούλιος - Αύγουστος 2012


Τεύχος 186 - Μάιος - Ιούνιος 2012


Τεύχος 185 - Μάρτιος - Απρίλιος 2012


Τεύχος 184 - Ιανουάριος -Φεβρουάριος 2012


A-
A
A+
Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι η πρακτική ενσωμάτωσης για την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού από άτομα με σωματικές αναπηρίες, καταστάσεις αναπηρίας και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Όταν οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά, γενικά όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.