ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΔΕΛΤΙΟ" - 2013

Τεύχος 195 - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2013


Τεύχος 194 - Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2013


Τεύχος 193 - Ιούλιος - Αύγουστος 2013


Τεύχος 192 - Μάιος - Ιούνιος 2013


Τεύχος 191 - Μάρτιος - Απρίλιος 2013


Τεύχος 190 - Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2013


A-
A
A+
Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι η πρακτική ενσωμάτωσης για την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού από άτομα με σωματικές αναπηρίες, καταστάσεις αναπηρίας και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Όταν οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά, γενικά όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.