ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΔΕΛΤΙΟ" - 2014

ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ - "ΔΕΛΤΙΟ"

Τεύχος 201 - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014


Τεύχος 200 - Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2014


Τεύχος 199 - Ιούλιος - Αύγουστος 2014


Τεύχος 198 - Μάιος - Ιούνιος 2014


Τεύχος 197 - Μάρτιος - Απρίλιος 2014


Τεύχος 196 - Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2014


A-
A
A+
Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι η πρακτική ενσωμάτωσης για την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού από άτομα με σωματικές αναπηρίες, καταστάσεις αναπηρίας και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Όταν οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά, γενικά όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.