ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΔΕΛΤΙΟ" - 2015

ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ - "ΔΕΛΤΙΟ"

Τεύχος 207 - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2015


Τεύχος 206 - Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2015


Τεύχος 204 - 205 - Μάιος - Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος 2015


Τεύχος 203 - Μάρτιος - Απρίλιος 2015


Τεύχος 202 - Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2015


A-
A
A+
Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι η πρακτική ενσωμάτωσης για την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού από άτομα με σωματικές αναπηρίες, καταστάσεις αναπηρίας και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Όταν οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά, γενικά όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.