ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΔΕΛΤΙΟ" - 2016

ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ - "ΔΕΛΤΙΟ"

Τεύχος 213 - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2016


Τεύχος 212 - Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2016


Τεύχος 211 - Ιούλιος - Αύγουστος 2016


Τεύχος 210 - Μάιος - Ιούνιος 2016


Τεύχος 209 - Μάρτιος - Απρίλιος 2016


Τεύχος 208 - Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2016


A-
A
A+
Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι η πρακτική ενσωμάτωσης για την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού από άτομα με σωματικές αναπηρίες, καταστάσεις αναπηρίας και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Όταν οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά, γενικά όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.