ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΔΕΛΤΙΟ» – 2017

ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ – «ΔΕΛΤΙΟ»

Τεύχος 219 – Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2017


Τεύχος 218 – Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2017


Τεύχος 217 – Ιούλιος – Αύγουστος 2017


Τεύχος 216 – Μάιος – Ιούνιος 2017


Τεύχος 215 – Μάρτιος – Απρίλιος 2017


Τεύχος 214 – Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2017


A-
A
A+
Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι η πρακτική ενσωμάτωσης για την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού από άτομα με σωματικές αναπηρίες, καταστάσεις αναπηρίας και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Όταν οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά, γενικά όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.