ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΔΕΛΤΙΟ» – 2018

ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ – «ΔΕΛΤΙΟ»

Τεύχος 225 – Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2018


Τεύχος 224 – Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2018


Τεύχος 223 – Ιούλιος – Αύγουστος 2018


Τεύχος 222 – Μάιος – Ιούνιος 2018


Τεύχος 221 – Μάρτιος – Απρίλιος 2018


Τεύχος 220 – Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2018


A-
A
A+
Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι η πρακτική ενσωμάτωσης για την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού από άτομα με σωματικές αναπηρίες, καταστάσεις αναπηρίας και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Όταν οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά, γενικά όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.