ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΔΕΛΤΙΟ» – 2019

ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ – «ΔΕΛΤΙΟ»

Τεύχος 231 – Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2019


Τεύχος 230 – Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2019


Τεύχος 229 – Ιούλιος – Αύγουστος 2019


Τεύχος 228 – Μάιος – Ιούνιος 2019


Τεύχος 227 – Μάρτιος – Απρίλιος 2019


Τεύχος 226 – Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2019


A-
A
A+
Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι η πρακτική ενσωμάτωσης για την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού από άτομα με σωματικές αναπηρίες, καταστάσεις αναπηρίας και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Όταν οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά, γενικά όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.