ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΔΕΛΤΙΟ» – 2020

ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ – «ΔΕΛΤΙΟ»

Τεύχος 237 – Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2020


Τεύχος 236 – Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2020


Τεύχος 235 – Ιούλιος – Αύγουστος 2020


Τεύχος 234 – Μάιος – Ιούνιος 2020


Τεύχος 233 – Μάρτιος – Απρίλιος 2020


Τεύχος 232 – Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2020


A-
A
A+
Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι η πρακτική ενσωμάτωσης για την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού από άτομα με σωματικές αναπηρίες, καταστάσεις αναπηρίας και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Όταν οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά, γενικά όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.