ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΔΕΛΤΙΟ» – 2021

  ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ – «ΔΕΛΤΙΟ»

Τεύχος 243 – Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2021

 

Τεύχος 242 – Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2021


Τεύχος 241 – Ιούλιος – Αύγουστος 2021


Τεύχος 240 – Μάιος – Ιούνιος 2021


Τεύχος 239 – Μάρτιος – Απρίλιος 2021


Τεύχος 238 – Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2021


A-
A
A+
Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι η πρακτική ενσωμάτωσης για την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού από άτομα με σωματικές αναπηρίες, καταστάσεις αναπηρίας και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Όταν οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά, γενικά όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.