ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΔΕΛΤΙΟ» – 2022

  ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ – «ΔΕΛΤΙΟ»

Τεύχος 249 – Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2022


Τεύχος 248 – Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2022


Τεύχος 247 – Ιούλιος – Αύγουστος 2022


Τεύχος 246 – Μάιος – Ιούνιος 2022


Τεύχος 245 – Μάρτιος – Απρίλιος 2022


Τεύχος 244 – Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2022


A-
A
A+
Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι η πρακτική ενσωμάτωσης για την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού από άτομα με σωματικές αναπηρίες, καταστάσεις αναπηρίας και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Όταν οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά, γενικά όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.